Gå direkt till sidans innehåll

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens ansvarsområde inne­fattar att genomföra kommunens fysiska planering men också förvalta redan befintliga samhälls­byggnads­investeringar. Nämnden ansvarar för trafikfrågor, gatu­hållning, gatu­belysning, parkerings­tillstånd, dagvatten, vatten- och avlopps­försörjning, avfalls­hantering, park och naturvård, lant­mäteri­teknisk verk­samhet. Tekniska nämnden ansvarar även för namnsättningsfrågor.

Sammanträdes­datum 2019

10 januari
21 februari
21 mars
11 april
9 maj
23 maj
13 juni
19 september
17 oktober
21 november
12 december

Kontakt

Tekniska nämndens myndighetsbrevlåda når du via e-postadressen tekniskanamnden@jarfalla.se.

Senast uppdaterad: 2019-01-17

Upp