Gå direkt till sidans innehåll

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens ansvarsområde inne­fattar att genomföra kommunens fysiska planering men också förvalta redan befintliga samhälls­byggnads­investeringar. Nämnden ansvarar för trafikfrågor, gatu­hållning, gatu­belysning, parkerings­tillstånd, dag­vatten, vatten- och avlopps­försörjning, avfalls­hantering, park och naturvård, lant­mäteri­teknisk verk­samhet. Tekniska nämnden ansvarar även för namnsättnings­frågor.

Sammanträdes­datum

20 februari
19 mars - Obs! Inställt
23 april
19 maj
17 juni
24 september
22 oktober
19 november
17 december

Kontakt

Tekniska nämndens myndighets­brevlåda når du via e-postadressen tekniskanamnden@jarfalla.se.

Senast uppdaterad: 2020-05-19

Upp