Innehåll

Hur EU påverkar din vardag

Den 9 juni är det val till EU-parlamentet. Visste du att i genomsnitt 60 procent av de ärenden som behandlas av kommunfullmäktige påverkas direkt eller indirekt av EU-beslut. Några exempel är livsmedelsproduktion, arbetstider, badplatser och miljöfarligt avfall. Här är några exempel på hur EU påverkar dig i vardagen.

  • Du kan alltid ringa 112 när du befinner dig inom EU. Det går direkt till all blåljuspersonal i alla medlemsländer.
  • Det är EU:s förtjänst att du kan resa runt i de 26 länderna i Schengenområdet utan att behöva passera några gränskontroller.
  • EU har sett till att vi kan ringa, surfa och SMS:a fritt mellan medlemsländerna.
  • Vill du inte missa en viktigt match? Det är EU som sett till att OS och VM inte får sändas på betalkanaler.
  • Har du någonsin grävt i kabellådan och försökt hitta rätt? Då är det säkert goda nyheter att få höra om EU:s nya lag om universalladdare. Senast i slutet av 2024 måste alla elektroniska prylar som tillverkas eller säljs i EU ha USB-C-laddare.
  • Det exakta innehållet i den mat du köper måste vara tydligt skrivet på etiketten, enligt en EU-lag.
  • Försäljare måste även tydligt ange priset på sina matvaror, inklusive skatter och leveransavgifter. Detta för att du inte ska behöva betala några dolda avgifter.
  • EU har även regler för arbetstider. Bland annat att de anställda måste få minst 11 timmars sammanhängade vila per dygn.

EU i Järfälla

EU:s beslut påverkar Järfälla på en rad olika sätt. Tack vare EU så behöver kommunen upprätthålla en god vattenstatus i Mälaren, Bällstaån och Igelbäcken - en del av EU:s beslut om att alla medlemsstater måste ha planer för att säkerställa en god vattenkvalité.

Järfälla kommun ska svara klimatneutralt 2030. Kommunen har bland annat skrivit under Klimatkontrakt 2030 som handlar om vad kommunen behöver göra. Järfällas strategi för ett hållbart Jakobsberg har delvis finansierats av EU.

Järfällas grönområden, utegym, och idrottsanläggningar är också några omården som påverkas av EU. Enligt EU ska medlemsstaterna fastställa en säker luftkvalité för en rad olika förorendade ämnen som alla måste följa.

Kahällsbadet

Kallhällsbadet är ett EU-bad

EU-märkning

Känner du igen symbolerna? EU-lagstiftningen innehåller regler om märkning av vissa produkter, som exempelvis livsmedel, drycker och kosmetika. Märkningarna finns där för att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet och hjälpa dem att göra rätt val. Produkter utan märkning får inte säljas på EU:s marknad.

EU-märkningar

EU:s ekologska märkning

Denna märkning hittar du främst bland livsmedel och talar om för dig att produkten uppfyller EU:s regler för ekologiskt jordbruk. Detta betyder att det produkterna som säljs ska vara minst 95% ekologiska.

EU:s energimärkning

Denna märkning hittar du på exempelvis kylskåp, tvättmaskiner och tv-apparater. Den visar dig hur mycket energi en maskin använder, på en skala från A till G. Klass A (grön) är mest energieffektiv och klass G (röd) minst energieffektiv.

CE-märkning

CE-märkningen kan du exempelvis se på olika plastföremål, laddsladdar, vattenkokare eller radioutrustning. Att produten är CE-märkt betyder att en produkt uppfyller EU:s hälso-, säkerhets- och miljönormer.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp