Innehåll

Gemen­sam näm­nd för familje­rättsliga frågor

Järfälla kommun och Upplands-Bro kommun har sedan 2008 en gemensam nämnd för familje­rättsliga frågor.

Sammanträdes­datum

2024

13 februari (inställt)
6 mars
25 april
29 maj
11 juni
25 september
16 oktober
13 november
10 december

Nämnden ansvarar för familjerättsliga frågor

  • Rådgivning
  • Samarbetssamtal
  • Yttranden och avtal om vårdnad, boende och umgänge
  • Utredningar om vårdnad, boende och umgänge
  • Faderskap
  • Adoptioner
  • Kontaktperson vid umgänge

  Kontakt

  Myndighetsbrevlådan för den gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor når du via e-postadressen: familjerattsnamnden.jarfalla.upplands-bro@jarfalla.se

  Senast uppdaterad:

  Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

  Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

  Påtala bristande tillgänglighet
  Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

  Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.  Upp