Gå direkt till sidans innehåll

Kompe­tens­nämnden

Kompetensnämnden ansvarar för gymnasie­utbildning (inkluderat gymnasie­särskolan), vuxen­utbildning (inklu­derat särvux, komvux och SFI) samt arbets­marknads­insatser, i egenskap av arbets­löshets­nämnd.

Sammanträdes­datum

2022

8 mars
19 april
24 maj
27 september
6 december

Kontakt

Kompetensnämndens myndighetsbrevlåda når du via e-postadressen kompetensnamnden@jarfalla.se.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp