Innehåll

Val­nämnden

Valnämnden i varje kommun är lokal valmyndighet med uppgift att organisera genom­förandet av allmänna val till riksdag, regionfullmäktige, kommun­fullmäktige och Europa­parlamentet samt lokala, regionala eller riks­omfattande folk­omröstningar.

Sammanträdes­datum

29 januari
11 mars
15 april (inställt)
14 maj
4, 10, 12 juni
26 augusti

Valnämnden ansvarar för

  • Rekrytering och ut­bildning av röst­mottagare
  • Att det finns röstnings­lokaler och vallokaler
  • Genomförandet av för­tids­röstningen inom kommunen
  • Genom­förandet av röst­mottagningen på val­dagen inom kommunen
  • Den preliminära röst­räkningen, dels på val­kvällen och dels på ons­dagen i veckan efter valdagen

Valnämnden är liksom kommun­styrelsen och över­förmyndare obligatoriska i en kommun.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp