Innehåll

Tillgäng­lighets­rådet

Kommunen har ett tillgänglighet­sråd som är knutet till tekniska nämnden. I rådet sitter både politiker och före­trädare för ­organ­isationer för personer med funktionsvariationer.

Rådets uppgift är att bevaka frågor rörande tillgängligheten i kommunens anläggningar och tjänster. Ofta handlar det om frågor som rör tillgänglig­heten i samhället och där kan rådet ta initiativ till att föreslå förbättringar. Rådet är ett viktigt forum för infor­mations­utbyte och samråd i frågor som rör funktions­hindrade. Rådet har inte rätt att behandla enskilda ärenden, som till exempel när någon anser sig ha blivit diskriminerad.

Förtroendevalda

Handlingar

Arbetsordning för Järfälla kommuns tillgänglighets­råd Pdf, 67.5 kB.

Skicka e-post till tillgänglighetsrådet

Förtroendevalda

Leda­möter

Parti

Nämnd

Roll

Marcus Gry

(M)

Tek­niska nämnden

Ord­förande

Dan Engstrand

(M)

Socialnämnden

Ersättare

Bengt Harju

(S)

Äldrenämnden

Ledamot

Mikael Jämtsved

(MP)

Kommunfullmäktige

Ersätt­are


Företrädare - organisationer för personer med funktionsvariationer

Ledamöter

Uppdrag

Roll

Inga Hägerbring

HSO

­Ordförande

Krister Björnsjö

HSO

Vice ordförande


Adjungerade ledamöter

Ledamöter

Uppdrag

Anita Gröning Persson

SFP

Handlingar

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp