Innehåll

Val till riksdag, region- och kommunfullmäktige den 11 september 2022

I valet har väljarna möjlighet att vara med och bestämma vilka personer som ska sitta i riksdagen, region- och kommunfullmäktige under de kommande fyra åren.

Vem får rösta?

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen, se nedan.

Du har rösträtt i valet till riksdagen om du:

  • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige. Svenska medborgare som utvandrat måste ha varit folkbokförda i Sverige.

Du har rösträtt till region- och kommunfullmäktige om du:

  • är svensk medborgare och är folkbokförd i regionen/kommunen
  • är medborgare i något av EUs medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i regionen/kommunen
  • är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i regionen/kommunen.

Röstkort

Alla som har rösträtt får ett röstkort med posten senast den 24 augusti. Har du inte fått något röstkort eller tappat det kan du få ett nytt hos kommunen, länsstyrelsen eller Valmyndigheten.

Rösta i vallokal på valdagen

Du kan rösta i vallokal på valdagen. På ditt röstkort står vilket valdistrikt du tillhör och vallokalens namn, adress och öppettider. På valdagen kan du bara rösta i den vallokal som står på ditt röstkort. Alla vallokaler publiceras på Valmyndighetens hemsida, val.se, närmare valet. Där kan du också söka upp din vallokal. Kom ihåg Id-kort och ta gärna med röstkortet för att hitta rätt!

Förtidsrösta

Har du ingen möjlighet att rösta i din vallokal på valdagen kan du förtidsrösta i en röstningslokal var du vill i hela Sverige. Förtidsröstningen startar den 24 augusti och pågår ända fram till och med valdagen. På val.se kommer du kunna hitta information om alla förtidsröstningslokaler i hela Sverige. Kom ihåg Id-kort och ditt röstkort när du vill rösta i förtidsröstningen.

Brevrösta från utlandet

Om du kommer att befinna dig i utlandet under valperioden kan du rösta via brev. Beställ material för brevröstning från utlandet via Valmyndighetens hemsida.

Läs mer på Valmyndighetens hemsida om hur du röstar från utlandet

Valsedlar

Valsedlar finns på alla ställen där du kan rösta. Valsedlarna är:

  • gula för val till riksdagen,
  • vita för val till kommunfullmäktige
  • blå för val till regionfullmäktige.

Du kan välja en blank valsedel eller en partivalsedel. Många partier har också namnvalsedlar.

Om du vill rösta på ett parti kan du välja deras valsedel eller skriva partiets namn på en blank valsedel. Om du vill kan du personrösta på den kandidat som du helst vill ska bli vald. Du personröstar genom att sätta ett kryss i rutan framför kandidatens namn på namnvalsedeln eller skriver personens namn under partiets namn på partivalsedeln. Du kan bara kryssa för en kandidat.

Hur identifierar jag mig när jag ska rösta?

Du behöver ha med dig id-handling när du ska rösta. Id-handlingen ska vara giltig men i vissa fall kan även en utgången id-handling användas. Det är röstmottagaren som avgör vilka id-handlingar som ska godkännas.

Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen visa en id-handling.

Hjälp vid röstning

Du kan få hjälp att rösta i vallokalen om du behöver det. Om du inte kan ta dig till vallokalen kan du utse ett bud som röstar i ditt ställe.

Du kan rösta med bud om du på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionshinder inte själv kan ta dig till din vallokal. Att rösta med bud betyder att någon annan än väljaren tar med rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Du behöver särskilt material för att kunna budrösta. Det kan hämtas på alla ställen där du kan rösta, beställas från Valmyndigheten eller hämtas hos kommunen. Förtidsröstning med bud får börja tidigast 18 augusti.

Ambulerande röstmottagare

Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig kan kommunen ordna med en ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning. Kontakta valnamnden@jarfalla.se eller ring servicecenter på 08-580 285 23 för att beställa röstmottagare.

Inlämning av valsedlar

Inför årets val har valnämnden fattat beslut om att kommunen skulle utöka sitt serviceåtagande. Detta innebär att kommunen sköter distributionen av valsedlar för partier som deltar i valet men som inte annars omfattas av valnämndens ansvar samt distribution av namnvalsedlar för de partier vars partivalsedlar valnämnden ansvarar för. Det utökade serviceåtagandet inskränker inte på partiernas möjlighet att själva lämna valsedlar direkt till röstmottagarna på röstmottagningsstället för utläggning om de så önskar

Välkommen på rösträkning

Valnämndens preliminära rösträkning äger rum onsdagen den 14 september klockan 9:00 i Järfällasalen i kommunhuset. Ingång via huvudingången, Vasaplatsen 11, 177 57 Järfälla.

Under rösträkningen behandlar kommunen förtidsröster som underkänts eller inte granskats i vallokal. Valnämndens preliminära rösträkning är ett offentligt sammanträde.

Välkommen!

Ytterligare information

Ytterligare information om de allmänna valen i september finns på Valmyndighetens webbplats, www.val.se. Där kan finns också lättläst information, informationsfilmer på teckenspråk samt faktablad om röstningsprocessen på flera olika språk.

För mer information om valet, var du kan rösta och hur röstningen går till, maila Järfälla kommuns valnämnd på valnamnden@jarfalla.se eller ring 08-580 285 23.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp