Gå direkt till sidans innehåll

Energi- och kli­mat­råd­givning

Järfälla kommun ingår i ett regionalt samarbete där energi­experter ger kost­nads­fri och opartisk energi- och klimat­råd­givning. Råd­givningen riktar sig till privatpersoner, organisationer och företag inom kommunen.

Kontakta energi- och klimat­rådgivningen

Telefon: 08-29 11 29, mån-tors 9-12 och 13-16 samt fredagar 9-12 och 13-15

E-post: info@energiradgivningen.se

Webb: www.energiradgivningen.se

Om energi- och klimat­rådgivningen

Energi- och klimatråd­givningen är ett samarbete mellan 26 kommuner i Stockholms­regionen, som servar 1,8 miljoner invånare med energiråd. Alla våra aktiviteter är kostnadsfria. Rådgivningen riktar sig till privat­personer, organi­sationer och företag inom kommunen.

Energi- och klimatråd­giv­ningen är en opartisk service från din kommun. Verksam­heten finansieras av Energi­myndigheten och uppdraget är att hjälpa till med den nödvändiga energi­omställ­ningen av samhället.

Energicoachning för företag

Vill du ha hjälp med att effektivisera ditt företags energi- och klimatarbete? Gratis hjälp finnas att få med stöd av energicoacher.

Nu kan du få besök av en energicoach som går igenom hur ditt företag använder energi. Efter besöket får du förslag på vad du kan göra för att minska energianvändningen. Du får också hjälp att göra de åtgärder som behövs.

Varför ska jag delta?

När du tar hjälp av en energicoach får du en bättre bild av ditt företags energianvändning och vilka förbättringar ni kan göra. Energicoachen kostar inget och ni väljer själva vilka förbättringar ni vill göra utifrån coachens förslag. När företagets energianvändning minskar kan ni till exempel:

  • sänka energikostnaden
  • minska er klimatpåverkan
  • stärka varumärket genom att ni arbetar med hållbarhet

När ni börjar använda energin effektivare kommer också ofta mervärden som:

  • bättre arbetsmiljö genom till exempel jämnare temperatur, bättre ventilation och behagligare belysning
  • minskat behov av underhåll

Under programperioden kommer det att anordnas olika typer av evenemang som utformas efter de behov och intressen som finns bland deltagarna. Det kommer att vara bra tillfällen att få inspiration och utbyta erfarenheter med andra företagare.

Vi är dina lokala energicoacher. Kontakta oss!
Vi coachar företag i Järfälla, Sollentuna, Solna, Stockholm och Sundbyberg.

Anmäl dig till coachnings­programmet

Kontakta dina lokala energicoach:

Mira Gartz
08 706 80 12
mira.gartz@sundbyberg.se

 

Läs mer på:

www.energimyndigheten.se/coach

Senast uppdaterad: 2019-06-10

Upp