Gå direkt till sidans innehåll

Järfälla­andan

Tillsammans bygger vi ett nätverk av goda krafter inom Järfälla med målet att skapa trivsel och trygghet. Järfällaandan ger företag, organi­sationer, fastighets­ägare med flera, tillgång till ett nät­verk som aktivt arbetar för ett trygg­are, renare och triv­sammare Järfälla.

Som ytterligare ett led i arbetet för en ökad trygghet i Järfälla startar kommunen Järfällaandan, ett koncept som bygger på engagemang från i första hand företagare och föreningar, men även privatpersoner. Med samarbete på lokal nivå ökar möjligheten till ett brotts­förebyggande kunskapsutbyte mellan de olika aktörerna vilket i sin tur ökar möjligheten till ett tryggare närområde.

Aktörerna i Järfällaandan bidrar till problembeskrivning, lösningsförslag och medverkar i genomförande av konkreta lösningar.

Konceptet finns på flera håll i landet, bland annat i Stockholms stad.

Bli medlem i Järfällaandan

Medlemskap i Järfällaandan är kostnadsfritt. Som privatperson kan du bli stödmedlem och visa att du stödjer det brottsföre­byggande arbetet.

PrivatpersonFöreträdare för en organisation/före­tag/förening
Senast uppdaterad: 2018-06-18

Upp