Gå direkt till sidans innehåll

Vem vill du ge Järfälla kommuns hållbarhetspris?

Vem eller vilka vill du uppmuntra för sin insats inom miljö eller social hållbarhet i Järfälla?

För att uppmärksamma och uppmuntra insatser inom miljö och social hållbarhet har Järfälla kommun ett instiftat ett hållbarhetspris. Priset delas in i två kategorier:

  • Pris för insatser inom miljöområdet
  • Pris för insatser inom social hållbarhet

Priset motsvarar ett halvt basbelopp jämnt fördelat mellan de båda priskategorierna. Priset ska användas till fortsatt verksamhet inom respektive område.

Hållbarhetspriset delas ut vid kommunfullmäktige den 23 november.

Bedömningsgrunder

Hållbarhetspriset kan delas ut till en person eller grupp, föreningar, organisationer och företag som är verksamma inom Järfälla kommun som geografiskt område.

De nominerade bidragen bedöms utifrån kriterierna:

  • Framåtsyftande och utvecklingsbart
  • Nytänkande
  • Spridningseffekter som inspirerar andra
  • Engagemang och intresse.

Beslut om utdelning av de två priserna fattas av kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet.

Hur nominerar jag?

Nomineringar kan lämnas av enskilda personer, grupper, föreningar, organisationer och företag. Lämna ditt förslag på pristagare senast den 30 september via formuläret nedan.


Min nominering gäller: * (obligatorisk)
Min nominering gäller:
Vänligen fyll i mejl eller telefonnummer.
Vänligen fyll i dina personuppgifter (den som skickar in nomineringen)
Vänligen fyll i dina personuppgifter (den som skickar in nomineringen)
Nomineringen kan även göras via mejl eller brev. Mejla miljodiplom@jarfalla.se eller skriv till:

Järfälla kommun
Sara Porseryd
Vasaplatsen 11
177 80 Järfälla

Nomineringen behöver innehålla uppgifter om vem som nomineras och en motivering. Skriv även kontaktuppgifter till den nominerade samt kontaktuppgifter till den som skickar in nomineringen.

Information om behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna utse vinnare i hållbarhetspriset. Uppgifterna kommer att behandlas av behörig personal i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR), svensk dataskyddslagstiftning, samt annan tillämplig lagstiftning. Behandlingen sker som ett led i utförande av uppgift för allmänt intresse (utse vinnare till hållbarhetspris). Personuppgifterna (den som nominerar och den nominerades) kommer att bevaras i ett år.

Kommunstyrelsen i Järfälla kommun (organisationsnummer 212000-0043) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Ytterligare information om hur Järfälla kommun arbetar med personuppgifter, och vilka rättigheter du som registrerad har, finner du på jarfalla.se/personuppgifter eller hos vårt servicecenter på 08-580 285 00 eller Riddarplatsen 5 i Jakobsberg. Har du synpunkter, klagomål eller frågor kring integritets- och dataskydd kan du kontakta Järfälla kommuns dataskyddsombud på dataskydd@jarfalla.se.

Senast uppdaterad: 2020-08-27

Upp