Innehåll

Information vid kris

Under en krissituation är det extra viktigt att du tar del av bekräftad information från ansvariga myndigheter. Här har vi sammanställt några viktiga informationskanaler du bör känna till.

Här kan du hitta bekräftad information under en kris

Krisinformation.se

Sammanställer och förmedlar myndigheters information om kriser. Den finns även som app att ladda ner till mobilen.

Webbplatsen Krisinformation.se

Telefonnumret 113 13

Sveriges nationella informationsnummer. Dit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm eller en översvämning.

11313 på webben

Sveriges Radio P4

Sveriges radios lokala sändningar. Finns även på webben eller via app

Sveriges radio på webben.

Järfälla kommuns hemsida

Järfälla kommun informerar främst om det som kommunen själv ansvarar för, men hjälper även i viss mån till att guida dig som användare rätt genom att länka till relevant information.

Järfälla kommuns hemsida.

Järfälla kommun på Facebooksida

Sociala medier är ett bra sätt att snabbt nå ut med information till många. Samtidigt är det många som inte är på Facebook och kommunen har även andra sätt att informera, som till exempel webbplatsen, servicecenter eller med hjälpa annonsering i tidninge eller affischer.

Järfälla kommun på Facebook.

Järfälla kommuns Servicecenter

Du kan besöka kommunen i vårt Servicecenter på Vasaplatsen 13 i Jakobsberg. Där kan du ställa frågor och få hjälp med ärenden som rör kommunens verksamhet.

Om du vill ringa eller mejla till servicecenter når du dem via kontakt@jarfalla.se eller08-580 285 00.

Viktigt meddelande till allmänheten – VMA

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Du kan få VMA i flera olika kanaler:

  • via radio och tv
  • från Krisinformation.se via webb, app och i sociala medier
  • som notis i Sveriges Radios app SR Play eller via SOS Alarms app 112.

I vissa fall kan du bli varnad genom:

  • talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området
  • sms till din mobil om den används i det drabbade området.

Om du nås av ett VMA ska du följa de uppmaningar som ges. Följ också händelsen i Sveriges Radio P4 eller på webbplatsen Krisinformation.se. Ring 113 13 (SOS Alarms informationsnummer) om du har frågor eller vill veta mer.

Utomhusvarning signal ("Hesa Fredrik")

Vanligtvis förmedlas VMA via radio och tv. Men vid riktigt allvarliga händelser används även utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande, även kallat Hesa Fredrik. Utomhusvarningssystemet kan användas för beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle råka i krig.

Utomhussignalerna testas var tredje månad. Testet görs för att kontrollera att tutorna fungerar och för att de personer som hanterar systemet ska få öva. Inom Järfälla kommuns geografiska område är det Brandkåren Attunda som ansvarar för drift, underhåll och test av systemet.

Läs mer på Brandkåren Attundas webbplats

Läs mer om VMA hos Krisinformation.se.

Läs mer om VMA hos MSB

På MSB:s kartportal kan du se var alla ljudsändare finns.

Information till barn och unga vid kris

Lilla Krisinfo är en webbsida för barn och unga. Den är en del av Krisinformation.se och MSB. Sidan har målgruppsanpassad information till barn och unga när det händer någonting allvarligt som påverkar många människor i Sverige. På sidan finns också målgruppsanpassad information om hur människor kan förberedda sig om någonting allvarligt skulle inträffa.

Webbplatsen Lilla Krisinfo.

FN har information om du som vuxen kan prata med barn om konflikter och krig.

Så kan du trösta ditt barn när ni pratar om konflikter och krig

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp