Innehåll

Så kan du engagera dig inom civil beredskap

Din insats är viktig för Sveriges beredskap. När vårt samhälle drabbas av olika kriser och påfrestningar behöver myndigheter och kommuner tillgång till extra resurser.

Som medlem i en frivillig försvarsorganisation kan du bidra, både till att samhället fortsätter att fungera under kriser och krig och till att dina medmänniskor får stöd och hjälp.

Frivilliga resurs­gruppen - FRG

Frivilliga Resurs­gruppen (FRG) är en del av den svenska kris­beredskapen, vars uppgift är att stötta kommunen vid kriser.

FRG har till uppgift att finnas till hands när samhällets ordinarie resurser behöver förstärkas i utsatta lägen, till exempel vid en större olycka, kris eller natur­katastrof. FRG kallas in på begäran av säkerhets­organisationen i kommunen när något extra­ordinärt inträffar, för att till exempel hjälpa till med logistik, evakueringar, information och admin­istration. Information och medmänskligt stöd är en mycket viktig uppgift för den som är aktiv i Frivilliga Resurs­gruppen.

Vid större händelser kan frivilliga resurs­grupper samordnas på samma sätt som räddnings­tjänsten. Statens möjlighet att överta ansvar för att leda räddnings­tjänsten vid större händelser omfattar även de resurser som finns inom frivilliga resursgrupper.

Läs mer hos Frivilliga Resursgruppen Järfälla.

MSB om civil beredskap

Läs mer civil beredskap och om att engagera dig på MSB:s webbplats.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp