Innehåll

Påverkanskampanjer och desinformation

På den här sidan hittar du information om påverkanskampanjer och desinformation. Vi har sammanställt tips på hur du identifierar påverkanskampanjer och på så sätt undviker att bli lurad.

Vad är desinformation?

Desinformation är berättelser som är förvrängda eller falska. De är tagna ur sitt sammanhang för att vilseleda, polarisera och splittra samhället. Berättelserna riktar in sig på våra känslor med målet att väcka oro, rädsla och ilska.

Exempel på desinformation

Ett exempel på desinformation är när främmande makt presenterar sann information i ett nytt sammanhang eller fokuserar ensidigt på vissa delar. På så sätt kan en fråga, händelse eller en person beskrivas på ett vilseledande sätt, och detta påverkar självklart människors åsikter, handlingar och beslut.

"Slarva inte bort en bra kris"

Kriser uppstår alltid, och orsaken kan vara en plötslig händelse eller ett långsammare skeende som plötsligt får ett snabbt förlopp. Krisen kan bero på en naturkatastrof, en olycka eller vara skapad av människor.

Men oavsett vad krisen beror på är den ett gyllene tillfälle för den som vill sprida desinformation och påverka samhället och för samhällsdebatten åt ett visst håll.

När en kris uppstår sätts samhället i gungning, och det blir lättare för desinformationen att få fäste och spridas. En kris kan användas och underblåsas av främmande makt för att uppnå sitt syfte att söndra och härska.

Var extra vaksam vid en större eller mindre kris. Sök bekräftad information från säkra och vedertagna källor.

Sök korrekt och bekräftad information

Korrekt och bekräftad information gör det enklare för oss att fatta vettiga beslut.

Den senaste tiden har påverkanskampanjer och desinformation i Sverige och om Sverige ökat från en redan hög nivå. Det är viktigt att du som medborgare vet om detta och också vet hur en sådan kampanj kan se ut och hur du kan skydda dig.

Kampanjerna bedrivs för att söndra och härska - för att skapa splittring och få människor att sluta lita på varandra eller på samhället så att det blir enklare för dem som vill skada oss att få igenom det de vill.

Läs mer om hur du undviker att bli lurad (bliintelurad.se)

Fyra knep för hur du undviker att bli lurad

1. Se upp - och håll huvudet kallt

Var vaksam på information, bilder eller annat som upprör, skrämmer och skapar starka känslor. Det är vanligt att någon arbetar för att påverka dig just så - genom att spela på dina känslor.

2. Tänk efter - vem gillar att du delar?

Bli inte en del i spridningen av desinformation, vilseledande information och propaganda. Tänk efter innan du delar vidare information till vänner eller genom sociala medier.

Främmande makter använder sig av återkommande berättelser (narrativ) om Sverige. De vill att vi i Sverige ska bli rädda, ställas mot varandra och uppleva att Sverige är ett dåligt land att leva i.

Ett polariserat Sverige är mer sårbart.

3. Kolla källan - vem påstår detta?

Lär dig hur digitala plattformar är uppbyggda och var källkritisk. I en tid då algoritmer styr våra flöden av information är det lätt att dras med i ett drev – men kom ihåg att ta ett steg tillbaka och dubbelkolla informationen.

4. Sök bekräftad och trovärdig information

Lyssna på myndigheternas information, håll dig uppdaterad. Det gäller särskilt när det skett något som skapar starka känslor.

Bra begrepp att känna till

Har du koll på begreppen och vet du hur de används för att vilseleda?

Främmande makt: Andra länder eller grupper i andra länder (kallas ofta yttre hotaktörer) som kan ha för avsikt att skada Sverige och svenska intressen.

Misinformation: Falsk information som inte nödvändigtvis har skapats för att orsaka skada. Det kan handla om missförstånd eller att någon läser en artikel på nätet och tror att det är fakta – och delar för att informera sina vänner, utan att vara medveten om att det som delas är falskt.

Propaganda: Budskap som sprids i syfte att påverka individers eller organisationers attityder och handlande till förmån för avsändaren. Propaganda bygger ofta på desinformation och vilseledning och är också ett vapen som används i krig.

Bottar: En bot (från ordet ”robot”) är ett datorprogram som automatiskt utför uppgifter, till exempel att sprida viss typ av information på sociala medier.

Polarisering kombinerar olika påverkansktekniker för att förstärka extrema positioner i samma fråga. Ofta används troll och bottar för att elda på extrema åsikter. På detta sätt vill främmande makt ställa grupper emot varandra. Genom att splittra samhället ger de sig själva fördelar.

Läs mer om begreppen och hur de används (bliintelurad.se)

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp