Innehåll

Platssamverkan

Bild från torget i Jakobsberg med skulpturen Giraffen i förgrunden.

Platssamverkan innebär att lokala aktörer samarbetar med målet att göra platsen trivsam och trygg. Kommunen, polisen, Järfällahus AB, det lokala näringslivet, civilsamhället och andra relevanta aktörer deltar i arbetet.

Platssamverkan handlar om att samla olika aktörer för att tillsammans arbeta med trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande åtgärder runt en speciell plats. Det övergripande målet med platssamverkan är att platsen ska bli tryggare.

Platssamverkan bedrivs på fyra platser i kommunen:

 • Jakobsbergs centrum
 • Kallhäll, Termovägen
 • Jakobsberg, Sångvägen
 • Jakobsberg, Söderhöjden

Resultat av platssamverkan

Exempel på genomförda insatser inom ramen för platssamverkan:

 • Minst en trygghetsvandring har genomförts per område och år.
 • Elskåp har utsmyckats med bilder från gamla Jakobsberg tillsammans med E.ON i Jakobsbergs centrum.
 • En poesipromenad med poesi skapad av barn och ungdomar har genomförts i Kallhäll.
 • Buskar och träd har beskurits för att skapa öppnare ytor.
 • Förbättrad belysning i till exempel gångtunnlar.
 • Sanering av klotter.
 • Bortforsling av skräp och bråte.

Trygghetsvandringar

Inom ramen för platssamverkan genomförs trygghetsvandringar regelbundet. Vid en trygghetsvandring promenerar kommun, fastighetsägare, polis och andra berörda aktörer i området och noterar vad som behöver åtgärdas i utemiljön. Vanliga brister handlar om belysning, växtlighet och trafikfrågor. Allt som behöver åtgärdas skrivs upp i ett protokoll som följs upp.

Alla som vill får delta i trygghetsvandringen, via länken nedan kan du se aktuella tider och platser.

Om trygghetsvandringar på sidan Trygghet i ditt bostadsområde

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp