Innehåll

Platssamverkan Jakobsberg

Inom Platssamverkan Jakobsberg samarbetar flera aktörer för att Jakobsberg ska vara en urban, skön, grön och kreativ plats i hjärtat av Järfälla.

Jakobsbergs centrum ska fortsätta vara en trygg och levande stadskärna där människor kan mötas och trivas. För att kunna jobba mer målinriktat kring Jakobsbergs utveckling har ett antal aktörer skrivit på en gemensam överenskommelse under namnet Platssamverkan Jakobsberg.

Flera aktörer i samverkan

Att medverka i Platssamverkan Jakobsberg innebär att man som aktör kommer att satsa både tid och resurser för att jobba mot de gemensamma mål som har tagits fram. Aktörerna som har skrivit på Platssamverkan Jakobsberg är:

 • Järfälla kommun
 • Järfällahus AB
 • Trafikförvaltningen i Region Stockholm
 • Brandkåren Attunda
 • Citycon
 • HSB och Brf Jakob

Även Polisen deltar i samarbetet. Arbetet hålls ihop av Stiftelsen Tryggare Sverige.

Tydlig målbild

Målet med samarbetsprojektet är att:

 • Öka antalet människor i centrum genom att skapa aktiviteter och attraktiva målpunkter.
 • Förbättra den sociala kontrollen genom att förbättra siktlinjer, etablera fler aktiviteter/verksamheter och öka närvaron av vuxna.
 • Skapa en trivsam och välkomnande stadsmiljö genom att bland annat sätta upp dekorationer och tillföra mer grönska.
 • Förbättra information och tydlighet genom att ta fram en kommunikationsplan och öka orienterbarheten i centrum.
 • Öka förtroendet hos allmänheten genom att visa ett gemensamt ansvarstagande för platsen och genom att skapa en tydlig identitet för platsen och platssamverkan.

Detta har gjorts inom Platssamverkan Jakobsberg

Följande aktiviteter har genomförts:

 • Undertecknat och kommunicerat en samverkansöverenskommelse mellan Järfälla kommun, Region Stockholm, Polisen, Citycon, Brandkåren Attunda, Järfällahus samt en rad privata fastighetsägare med fokus på Platssamverkan Jakobsberg.
 • Utarbetat och förmedlat en vision för det framtida arbetet.
 • Satt en struktur och en organisation bestående av en styrgrupp (där ovanstående aktörer ingår) och fem arbetsgrupper där berörda aktörer finns med.
 • Genomfört sex styrgruppsmöten och 12 arbetsgruppsmöten.
 • Förberett, genomfört, sammanställt och redovisat två trygghetsvandringar (HT22 resp. VT23).
 • Genomfört och redovisat en översyn av samtliga aktörers klotterpolicy och utarbetat ett förslag till kommungemensam minimipolicy.
 • Utarbetat och redovisat en inspirationspresentation över hur ”bra information” kan framställas och placeras ut i det offentliga rummet.
 • Genomfört och redovisat en elskåpsinventering för att kunna minska skadegörelsen.
 • Kartlagt och presenterat goda exempel på hur aktörer i Jakobsberg kan arbeta med konst etc. för att minska skadegörelsen på elskåp.
 • Initierat ett gemensamt projekt tillsammans med Eon och Järfälla kommun där ett urval av elskåp folieras med bilder från gamla Jakobsberg.
 • Genomfört och redovisat flödesanalyser utifrån ett jämställdhets- och barnperspektiv.
 • Genomfört och redovisat ett upplevelseindex med personer som bor, vistas och verkar i centrala Jakobsberg i syfte att ge en bild av situationen, utmaningarna och lösningarna för att öka tryggheten.
 • Tillsammans med Järfälla kommun och Citycon arrangerat en spökparad i samband med Halloween.

 

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp