Innehåll

77 punkter för ökad trygghet i Järfälla

Trygghetskontor, ordningsvakter, belysning och förebyggande trygghetsinsatser är några av punkterna i det nya programmet för ökad trygghet och säkerhet i Järfälla.

Alla människor ska kunna känna sig trygga när de rör sig i Järfälla, oavsett plats och tid på dygnet. Kommunstyrelsen i Järfälla har därför beslutat om ett trygghetsprogram med 77 konkreta punkter. Trygghetsprogrammet spänner över stora delar av kommunens verksamhet. Åtgärderna ska genomföras mellan 2019 och 2022.

Upprättande av trygghetskontor

En central punkt i trygghetsarbetet är området kring Jakobsbergs station. För att öka tryggheten kommer Järfälla kommun att inrätta ett trygghetskontor i närheten av stationen. På trygghetskontoret kan fältarbetare, trygghetsvärdar och andra kommunanställda samlas under kvällens och nattens arbete. Kameraövervakning och närvaro av ordningsvakter hjälper till att skapa ett tryggare stationsområde.

Förebyggande insatser mot utanförskap

Järfälla kommun kommer också att lägga stort fokus på det långsiktiga förebyggande trygghetsarbetet. En viktig brottsförebyggande insats handlar om att människor har en meningsfull sysselsättning – oavsett om det är skola, arbete eller fritid. Tidiga insatser ska genomföras vid tecken på kriminalitet hos unga.

Trygghetsprogrammet innehåller många andra trygghetsfrågor kopplade till civilförsvar, krisberedskap, hedersrelaterat förtryck, våld i nära relationer och våldsbejakande extremism.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp