Innehåll

Järfällas hållbarhetspris

Vem eller vilka vill du uppmuntra för sin insats inom miljö eller social hållbarhet i Järfälla?

Vad är kommunens hållbarhetspris?

För att uppmärksamma och uppmuntra insatser inom miljö och social hållbarhet har Järfälla kommun instiftat ett hållbarhetspris. Priset delas in i två kategorier:

  • Pris för insatser inom miljöområdet
  • Pris för insatser inom social hållbarhet

Vem kan få priset?

Hållbarhetsprisen kan delas ut till en person eller grupp, föreningar eller företag som gjort insatser inom miljö och social hållbarhet och är verksamma inom Järfälla kommun som geografiskt område. Du kan självklart nominera dig själv eller din verksamhet. Förutom äran får pristagaren även ett prisbelopp på en kvarts prisbasbelopp (13 125 kr år 2023) för att uppmuntra fortsatt hållbarhetsarbete.

De nominerade bidragen bedöms utifrån kriterierna: Framåtsyftande och utvecklingsbart, nytänkande, spridningseffekter som inspirerar andra, samt engagemang och intresse.

Beslut om utdelning av de två priserna fattas av kommunstyrelsen.

Nominera till hållbarhetsprisen


Min nominering gäller: * (obligatorisk)
Min nominering gäller:
Vänligen fyll i mejl eller telefonnummer.
Vänligen fyll i dina personuppgifter (du som skickar in nomineringen)
Vänligen fyll i dina personuppgifter (du som skickar in nomineringen)
Nomineringen kan även göras via mejl eller brev. Mejla miljostrategiska@jarfalla.se eller skriv till:

Järfälla kommun
Sara Porseryd
Vasaplatsen 11
177 80 Järfälla

Nomineringen behöver innehålla uppgifter om vem som nomineras och en motivering. Skriv även kontaktuppgifter till den som nomineras samt kontaktuppgifter till den som skickar in nomineringen.

Kommunens hållbarhetspris 2022 till Lidl och boxande eldsjäl

Hållbarhetsprisen för år 2022 gick till Lidl Sverige som fick priset inom miljö och Thor Lagerström som vinner pris inom social hållbarhet. Det delades även ut ett hederspris till Projekt Ålstaskolan, där Claes Gustavsson med projektgrupp tilldelas hederspris inom miljö.

Lidl Sverige tilldelas hållbarhets­priset för insatser inom miljö.

Motivering

Lidl Sverige prisas för sitt ambitiösa hållbarhetsarbete. Huvudkontoret i Barkarby är miljöcertifierat och hållbarhetstänket genomsyrar hela kontoret där de bland annat har möbler av återvunnen plast, solceller och sedumtak. Lidl deltar i kommunens projekt CERO Big 7 som syftar till att minska koldioxidutsläpp från arbetspendling. Medarbetarna uppmuntras till att resa mer hållbart och får utbildning inom energieffektivisering. De ställer tuffa krav på sina råvaror och hållbarhetsarbetet är en integrerad del i deras affärsmodell. Lidl:s engagemang för hållbarhetsarbete är ett gott exempel som kan inspirera andra företag.

Thor Lagerström tilldelas hållbarhets­priset för insatser inom social hållbarhet.

Motivering

Thor Lagerström prisas för sitt mångåriga arbete inom boxningen i Järfälla. I över 35 år arbetade Thor genom idrotten för att motverka utanförskap och för att stärka ungdomar, inte minst ungdomar som växt upp i områden med socioekonomiska utmaningar. Thor är och har under sin tid som tränare varit en stor förebild för unga som genom en meningsfull fritidsaktivitet fått både ett stärkt självförtroende och förutsättningar för en god hälsa. Priset hoppas inspirera till fortsatta satsningar i linje med Thors engagemang.

Projekt Ålstaskolan – Claes Gustavsson med projektgrupp tilldelas hederspris inom miljö.

Motivering

Projekt Ålstaskolan prisas för att man har valt en okonventionell metod att rena mark från PFAS. Metoden innebär att föroreningarna tas upp av träd istället för att massorna flyttas till annan plats alternativt täcks över.
Projektet visar på nytänkande och man vågar prova nytt och kan med detta inspirera andra. Tack vare ett engagemang utöver det vanliga och ett mycket gott samarbete med inblandade har man gjort en framåtsyftande lösning som är unik i sitt slag.

Information om behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna utse vinnare i hållbarhetspriset. Uppgifterna kommer att behandlas av behörig personal i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR), svensk dataskyddslagstiftning, samt annan tillämplig lagstiftning. Behandlingen sker som ett led i utförande av uppgift för allmänt intresse (utse vinnare till hållbarhetspris). Personuppgifter och nomineringstext för de vinnande bidragen kommer att bevaras för evigt. Personuppgifter och nomineringstexter för övriga bidrag kommer att bevaras i ett år.

Kommunstyrelsen i Järfälla kommun (organisationsnummer 212000-0043) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och om dina rättigheter

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp