Gå direkt till sidans innehåll

Vem vill du ge Järfälla kommuns hållbarhetspris?

Vem eller vilka vill du uppmuntra för sin insats inom miljö eller social hållbarhet i Järfälla?

För att uppmärksamma och uppmuntra insatser inom miljö och social hållbarhet har Järfälla kommun ett instiftat ett hållbarhetspris. Priset delas in i två kategorier:

  • Pris för insatser inom miljöområdet
  • Pris för insatser inom social hållbarhet

Priset motsvarar ett halvt basbelopp jämnt fördelat mellan de båda priskategorierna. Priset ska användas till fortsatt verksamhet inom respektive område.

Hållbarhetspriset 2020

Hållbarhetspriset 2020 delades ut till Brf Kvarnen för insatser inom miljöområdet och Joakim Enerstrand (ICA Nära Kallhäll) för insatser inom social hållbarhet.

Bedömningsgrunder

Hållbarhetspriset kan delas ut till en person eller grupp, föreningar, organisationer och företag som är verksamma inom Järfälla kommun som geografiskt område.

De nominerade bidragen bedöms utifrån kriterierna:

  • Framåtsyftande och utvecklingsbart
  • Nytänkande
  • Spridningseffekter som inspirerar andra
  • Engagemang och intresse.

Beslut om utdelning av de två priserna fattas av kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet.

Vad händer nu?

Nomineringstiden är nu ute. Vinnare kommer presenteras på denna sida efter kommunfullmäktige den 23 november.

Information om behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna utse vinnare i hållbarhetspriset. Uppgifterna kommer att behandlas av behörig personal i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR), svensk dataskyddslagstiftning, samt annan tillämplig lagstiftning. Behandlingen sker som ett led i utförande av uppgift för allmänt intresse (utse vinnare till hållbarhetspris). Personuppgifterna (den som nominerar och den nominerades) kommer att bevaras i ett år.

Kommunstyrelsen i Järfälla kommun (organisationsnummer 212000-0043) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Ytterligare information om hur Järfälla kommun arbetar med personuppgifter, och vilka rättigheter du som registrerad har, finner du på jarfalla.se/personuppgifter eller hos vårt servicecenter på 08-580 285 00 eller Riddarplatsen 5 i Jakobsberg. Har du synpunkter, klagomål eller frågor kring integritets- och dataskydd kan du kontakta Järfälla kommuns dataskyddsombud på dataskydd@jarfalla.se.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp