Innehåll

Järfällas hållbarhetspris

Vem eller vilka vill du uppmuntra för sin insats inom miljö eller social hållbarhet i Järfälla?

Nomineringsperioden är stängd för i år

Vi kommer att presentera vinnaren senare under hösten.

Vad är kommunens hållbarhetspris?

För att uppmärksamma och uppmuntra insatser inom miljö och social hållbarhet har Järfälla kommun instiftat ett hållbarhetspris. Priset delas in i två kategorier:

  • Pris för insatser inom miljöområdet
  • Pris för insatser inom social hållbarhet

Vem kan få priset?

Hållbarhetsprisen kan delas ut till en person eller grupp, föreningar eller företag som gjort insatser inom miljö och social hållbarhet och är verksamma inom Järfälla kommun som geografiskt område. Du kan självklart nominera dig själv eller din verksamhet. Förutom äran får pristagaren även ett prisbelopp på en kvarts prisbasbelopp (12 075 kr år 2022) för att uppmuntra fortsatt hållbarhetsarbete.

De nominerade bidragen bedöms utifrån kriterierna: Framåtsyftande och utvecklingsbart, nytänkande, spridningseffekter som inspirerar andra, samt engagemang och intresse.

Beslut om utdelning av de två priserna fattas av kommunstyrelsen.

Hållbarhetspris 2021

Hållbarhetsprisen för år 2021 gick till Järfälla tennissällskap som fick priset inom miljö och IFK Viksjö som vinner pris inom social hållbarhet. Det delades även ut ett hederspris till Susanne Agervret Strömbäck, kostkonsult på Järfälla kommun (avdelningen Kvalitet och utveckling, Barn- och ungdomsförvaltning). 

Järfällas tennissällskap tilldelas hållbarhets­priset för insatser inom social hållbarhet.

Motivering

Järfälla tennissällskap prisas tack vare sin energieffektiviseringsresa. De vågar prova nytt och utvecklar nya sätt att minska energiförbrukningen. De har bytt ut till LED-belysning med rörelsedetektorer och har nytt uppvärmningssystem i form av luft- luftvärmepumpar som är energieffektiva och styrs via wifi, nästa steg under övervägande är installation av solceller. Åtgärderna medför möjlighet att både utöka och höja kvaliteten i verksamheten. Tennissällskapets energieffektiviseringsresa är ett gott exempel för
andra sportanläggningar och mindre företag.

IFK Viksjö tilldelas hållbarhets­priset för insatser inom social hållbarhet.

Motivering

IFK Viksjö prisas för sitt stora engagemang att inkludera alla i fotbollens värld utifrån individens egna behov. Genom att ge flera barn och unga möjligheten att aktivt delta i en lagsport stärker föreningen den sociala hållbarheten i hela kommunen och inte endast i sitt närområde. Föreningen har även stor potential till utveckling då de startade sin parafotboll under 2021 och har redan växt till en av Stockholms största.

Susanne Agervret Strömbäck, kostkonsult på Järfälla kommun, tilldelas hederspris inom miljö.

Motivering

Susanne prisas för sitt driv och engagemang för att barn och unga i Järfällas verksamheter ska äta hållbart. Hon arbetar som kostkonsult på Järfälla kommun och ser till helheten med hållbar mat genom att sammanväga ekonomiska aspekter med ekologiska livsmedel, lågt koldioxidutsläpp per/måltid och matsvinn.

Information om behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna utse vinnare i hållbarhetspriset. Uppgifterna kommer att behandlas av behörig personal i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR), svensk dataskyddslagstiftning, samt annan tillämplig lagstiftning. Behandlingen sker som ett led i utförande av uppgift för allmänt intresse (utse vinnare till hållbarhetspris). Personuppgifter och nomineringstext för de vinnande bidragen kommer att bevaras för evigt. Personuppgifter och nomineringstexter för övriga bidrag kommer att bevaras i ett år.

Kommunstyrelsen i Järfälla kommun (organisationsnummer 212000-0043) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och om dina rättigheter

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp