Gå direkt till sidans innehåll

Vem vill du ge Järfälla kommuns hållbarhetspris?

Vem eller vilka vill du uppmuntra för sin insats inom miljö eller social hållbarhet i Järfälla?

För att uppmärksamma och uppmuntra insatser inom miljö och social hållbarhet har Järfälla kommun instiftat ett hållbarhetspris. Priset delas in i två kategorier:

  • Pris för insatser inom miljöområdet
  • Pris för insatser inom social hållbarhet

Hållbarhetsprisen kan delas ut till en person eller grupp, föreningar eller företag som gjort insatser inom miljö och social hållbarhet och är verksamma inom Järfälla kommun som geografiskt område. Du kan självklart nominera dig själv eller din verksamhet. Förutom äran får pristagaren även ett prisbelopp på ett halvt prisbasbelopp (11 900 kronor) för att uppmuntra fortsatt hållbarhetsarbete.

De nominerade bidragen bedöms utifrån kriterierna:

  • Framåtsyftande och utvecklingsbart
  • Nytänkande
  • Spridningseffekter som inspirerar andra
  • Engagemang och intresse.

Nomineringen är nu stängd.

Beslut om utdelning av de två priserna fattas av kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet.

Hållbarhetspris 2020

Hållbarhetsprisen 2020 delades ut till Brf Kvarnen för insatser inom miljöområdet och Joakim Enerstrand (ICA Nära Kallhäll) för insatser inom social hållbarhet.

Bostadsrättsföreningen Kvarnen tilldelas hållbarhets­priset för insatser inom miljöområdet.

Motivering

Bostadsrättsföreningen Kvarnen är vinnare av kategori miljö för sitt långa och systematiska arbete med hållbarhetsfrågor, framför allt inriktat på energieffektivisering. De vågar prova nytt och utvecklar nya sätt att minska energiförbrukningen samt sprider sitt engagemang och inspirerar andra genom att ta emot studiebesök.

Joakim Enerstrand (ICA Nära Kallhäll) tilldelas hållbarhets­priset för insatser inom social hållbarhet.

Motivering

Joakim Enerstrand som driver ICA Nära Kallhäll är vinnare av kategorin social hållbarhet för sitt stora engagemang och nytänkande arbete i sitt närområde Kallhäll. Genom att etablera nya samarbetsformer med lokala aktörer, inte minst samarbetet med Källtorpsskolan där fokus är att möta, inspirera och skapa relation med eleverna, stärker han den sociala hållbarheten i området och bidrar med inspiration till andra. Engagemanget har även en stor potential för utveckling då Joakim endast har varit verksam i området de senaste tre åren.

Information om behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna utse vinnare i hållbarhetspriset. Uppgifterna kommer att behandlas av behörig personal i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR), svensk dataskyddslagstiftning, samt annan tillämplig lagstiftning. Behandlingen sker som ett led i utförande av uppgift för allmänt intresse (utse vinnare till hållbarhetspris). Personuppgifter och nomineringstext för de vinnande bidragen kommer att bevaras för evigt. Personuppgifter och nomineringstexter för övriga bidrag kommer att bevaras i ett år.

Kommunstyrelsen i Järfälla kommun (organisationsnummer 212000-0043) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och om dina rättigheter

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp