Innehåll

Kris­bered­skap

Kommunerna har en viktig roll i sam­hällets krisbered­skap - ju bättre vi är på att hantera kriser, desto bättre blir hela sam­hället på att hantera kriser. Det ligger därför i såväl kom­munens som i privat­personens intresse att förbereda sig iför en kris.

Din beredskap

Om du ägnar några minuter åt att fundera över hur till exempel ett längre elavbrott skulle påverka dig och din omgivning - då har du skaffat en beredskap för en samhälls­kris. En mental krisberedskap gör att du bättre klarar av att hjälpa dig själv och andra när stora delar av samhället har stannat.

Du kan läsa mer på www.dinsakerhet.se

Frivilliga resurs­gruppen - FRG

Frivilliga Resurs­gruppen (FRG) är en del av den svenska kris­beredskapen, vars uppgift är att stötta kommunen vid kriser.

FRG har till uppgift att finnas till hands när samhällets ordinarie resurser behöver förstärkas i utsatta lägen, till exempel vid en större olycka, kris eller natur­katastrof. FRG kallas in på begäran av säkerhets­organisationen i kommunen när något extra­ordinärt inträffar, för att till exempel hjälpa till med logistik, evakueringar, information och admin­istration. Information och medmänskligt stöd är en mycket viktig uppgift för den som är aktiv i Frivilliga Resurs­gruppen.

Vid större händelser kan frivilliga resurs­grupper samordnas på samma sätt som räddnings­tjänsten. Statens möjlighet att överta ansvar för att leda räddnings­tjänsten vid större händelser omfattar även de resurser som finns inom frivilliga resursgrupper.

Frivilliga resurs­gruppen Järfälla

Läs mer om säkerhet- och beredskap

Kris­information.se (extern webbplats)

Din säkerhet (extern webbplats)

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp