Innehåll

Med­borgar­löfte i Järfälla

Lokalpolisen Järfälla och Järfälla kommun kommer under 2019 och 2020
särskilt fokusera på att tillsammans arbeta för en tryggare miljö vid
stationsområdet i Jakobsberg.

Lokala medborgarlöften utgår ifrån genomförda medborgardialoger, medarbetardialoger och samverkansdialoger där en gemensam lägesbild för kommunen och polisen identifierats. Medborgarlöftet är en del av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som polis och kommun gemensamt ansvarar för.

Lägesbilden

Situationen vid stationsområdet och den närliggande delen av Jakobsbergs centrums utedel, främst under kvällar och nätter, upplevs vara det område som skapar mest otrygghet enligt de medborgardialoger som genomförts under 2018. Dialogerna har visat att miljön upplevs som otrygg och att den gör att
man känner rädsla för att utsättas för brott på platsen.

Det här ska vi göra

Under 2019 och 2020 kommer lokalpolisen Järfälla och Järfälla kommun att särskilt fokusera på att öka tryggheten vid stationsområdet i Jakobsberg. Det är vårt medborgarlöfte till dig som bor i Järfälla kommun. Polis och kommun kommer under medborgarlöftets giltighetstid att göra följande:

 • Årlig trygghetsbesiktning av området med syfte att förbättra den fysiska miljön.
 • Ökad polisiär närvaro i centrala Jakobsberg.
 • Så ofta det går kommer polisen ha personal i området under fredag- och lördagkvällar som samverkar med andra trygghetsskapande aktörer i området, såsom ordningsvakter, väktare, nattvandrare och trygghetsvärdar.
 • Gemensamma utsättningsmöten skall hållas i samband med detta.
 • Kommunen lovar att ha trygghetsskapande personal i olika funktioner i stationsområdet under både vardagar och helger i form av trygghetsvärdar, fältarbetare och ordningsvakter.
 • Under medborgarlöftets giltighetstid skall ett trygghetscenter inrättas vid stationsområdet där de aktörer som jobbar med tryggheten i området kan samlokalisera och samordna sina uppdrag.
 • Stationsområdet i Jakobsberg är av polisen klassat som en öppen drogscen, en av ca 50 sådana i Stockholms län. Målsättningen är att vid medborgarlöftets utgång 31/12-20 skall det inte längre
  vara så.
 • En annan målsättning är att stationsområdet i Jakobsberg skall kameraövervakas av polis och/eller kommun för att öka tryggheten.
 • Kommunen ansvarar för nattvandringar på helger och lov.

Vad är medborgar­löften?

Medborgarlöften bygger på det som de som bor och verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra. De handlar främst om att ta tillvara medborgarnas kunskap och erfarenhet om vad de upplever som problem i sitt område. Löftena är åtgärder som hanterar lokala problem, ökar tryggheten och minskar brottsligheten. Det beskriver vad polisen, kommunen och andra aktörer i lokal­samhället lovar att åstadkomma tillsammans.

Varför medborgarlöften?

Medborgarlöfte syftar till ett ännu bättre brottsföre­byggande och trygghets­skapande arbete genom att bygga förtroende samt engagera och involvera medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.

Vad är medborgardialoger?

Dialogerna är ett sätt att samla in kunskap och erfarenhet på och ett sätt att engagera och involvera medborgarna i det brotts­förebyggande och trygghets­skapande arbetet i lokalsamhället.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp