Gå direkt till sidans innehåll

KomTek

KomTek vill visa tjejer och killar att det är kul med teknik. Vi erbjuder fritids­aktiviteter inom om­rådena teknik, design och entre­prenör­skap för barn och ung­domar, med fokus på åldrarna 6-19 år. Vi vänder oss till barn och ungdomar som bor i kommunen eller har sin skolgång här.

Coronaviruset och KomTeks fritidsaktiviteter.

Informationen gäller från 19 januari tillsvidare.

På grund av nu gällande riktlinjer ställer vi in alla vårens 5- och 10-veckorskurser utom Börja på KomTek (Leknik, Mekanik, Elektronik och Staden). Ett separat mail går ut till föräldrar som berörs av Börja på KomTek.

Då restriktionen reglerar antalet personer per rum och antalet kursdeltagare därför behöver minskas väljer vi att prioritera Börja på KomTek som är en pågående kursverksamhet med samma deltagare mellan terminerna. Om vi fördelar kursdeltagarna på två rum kan vi låta alla deltagare på respektive kurs fortsätta denna termin. Då vi inte kan välja ut ett antal barn från en pågående kurs som ska få fortsätta kursen blir konsekvensen att det inte finns utrymme för en annan 5-/10-veckors-kurs på samma tid.

De inlämnade kursanmälningarna för vårterminen stryks istället för att lyftas vidare till höstterminen då vi tror att era barn kan vilja välja nya kurser då, t.ex. baserat på ålder. Höstens kurser publiceras på hemsidan den 5 maj.

I nuläget planeras lovkurser kunna genomföras om än med reducerat deltagarantal, så håll utkik!

Vid kurstillfällen gäller detta:

  • lokalerna öppnas 10 minuter innan kursstart vilket gör att deltagare kan sätta sig i sitt rum direkt när de kommer.
  • på kurstillfället finns fler arbetsytor, så att deltagarna kan sprida ut sig.
  • vid parallella kurser (lokaler) är sluttiderna skilda åt med 5 minuter för att undvika trängsel.

Kontakta oss per mail eller telefon enligt uppgifterna nedan vid frågor. I övrigt hänvisar vi till www.jarfalla.se och andra relevanta myndigheter för aktuell information.

Aktuella kurser

Här finns KomTek

Järfällavägen 102-104, plan 4
177 42 Järfälla

Telefon: 08-580 283 60
komtek@jarfalla.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp