Kvinna pratar i telefon

Just nu frågar många om

Önskemål om farthinder på villagata

​Vad kan kommunen göra?

Kommunen är generellt restriktiva till att sätta upp farthinder eftersom det försvårar för servicebilar (sopmaskiner/plogbilar) att utföra sin uppgift. Vägar med mycket trafik har en högre prioritet för farthinder eftersom riskerna för olyckor är högre där än på en villagata.

Bilförare ska alltid följa hastighets­begräns­ningar och trafikregler. Har du möjlighet: polis­anmäl hastighetsöverträdelse så att polisen kan kartlägga vilka områden som är extra utsatta.

Kommunen har ett samarbete med polisen och kommer ha er synpunkt som underlag vid framtida planeringar av hur vägar ska rustas upp och göras om för att förbättra trafikmiljön i Järfälla.


Bygglov

Vad betyder de nya reglerna?

• Komplementbyggnader och mindre bostäder på sammanlagt 25 kvadratmeter ska kunna uppföras vid en- och tvåbostadshus.

• En- och tvåbostadshus ska kunna byggas till med maximalt 15 kvadratmeter.

• På en- och tvåbostadshus ska också högst två takkupor kunna byggas.

• Enbostadshus ska kunna inredas med ytterligare en bostad.

Vattenavläsning

​Ökad vattenförbrukning

Om vattenförbrukningen har ökat kraftigt utan någon känd anledning kan det bero på en läcka. På vattenmätaren finns fyra röda pilar som flyttar sig vid genomsläpp av vatten. De fyra röda pilarna i vattenmätaren ska inte röra sig när alla kranar och maskiner är avstängda. För att kontrollera att den ökade förbrukningen inte beror på en eventuell läcka i fastigheten kan en så kallad "nattavläsning" göras. Läs mer under www.jarfalla.se/va