Nova­Stipendiet

Järfällas kultur­stipendium för unga heter Nova­Stipendiet. Det riktar sig till barn och unga under 20 år och kan ge möjlighet till att förverkliga ett dröm­projekt. Sti­pendiet fungerar som ett bidrag till spä­nnande och kreativa idéer inom kultur­området.

Flera kan ta del av stipendiet

Summan är på 60 000 kr och kan delas upp i flera del­stipendier, så att fler än ett projekt har möjlighet att få stöd. Det kan sökas av för­eningar, förskolor, skolor, församlingar, institutioner, kultur­grupper eller liknande, dock inte av privatpersoner, företag eller av politiska föreningar. De som kan söka är barn och unga under 20 år, som bor i Järfälla eller på något annat sätt har an­knytning till Järfälla, till exempel går i skolan här. Stipendiet är på totalt 60 000 kronor. Bakom stipendiet står Järfällahus AB, Jakobsberg Centrum­galleria AB, HSB Norra Stor-Stockholm och Järfälla Kultur.

Från 1 januari - 31 mars 2018 går det att söka Nova­Stipendiet för 2018/19.

Här finns ansökningsblankett till NovaStipedendiet 2018/19PDF

NovaStipendiet 2017/2018 går till 10 olika kultur­projekt:

 • Arad Tajik med flera – Järfälla from the Air, 4 000 kr
  Projektet vill visa Järfällaborna hur fantastiskt Järfälla är från luften. En fotodokumentation av Järfälla och hur kommunen växer kommer att göras från flygplan. Bilderna sammanställs i en utställning som sedan kan visas i exempelvis bibliotek och skolor. Projektet har alla Järfällabor som målgrupp.
 • Herrestaskolan – Pang i bygget, 6 000 kr
  Herrestaskolan ligger mitt i en byggarbetsplats, vilket gjort att eleverna blivit nyfikna på arkitektur och byggande. De vill undersöka konstruktioner och stadsbyggnad, dels genom studiebesök på ArkDes (Arkitektur- och designmuseet) med dessa teman i fokus, dels genom att jobba laborativt i klassrummet.
 • Lundskolan – Luftballongen flyger till rymden, 6 000 kr
  Eleverna kommer att arbeta med rymden som tema kommande läsår. I anslutning till detta sätter eleverna upp en musical, där de själva är delaktiga i utformningen samt med tillverkning av rekvisita, scenografi etc. De söker Novastipendiet för att få möjlighet att samarbeta med en koreograf/danslärare och för att kunna köpa in lite extra material till scenografin. Alla Luftballongens elever från förskoleklass till år 3 deltar.
 • Neptuniskolan – IKT från digitalt till färdigt tryck, 10 000 kr
  Eleverna arbetar med skrivande och textutveckling på Ipads. Berättelserna skrivs ut/trycks. Eftersom skolan jobbar med fadderverksamhet kommer äldre och yngre skriva tillsammans. Eleverna i år 3 och 4 startar projektet och bjuder sedan in andra klasser. Stipendiepengarna kan användas till författarbesök och material. När böckerna är klara blir det vernissage på skolan.
 • Polaris förskola – Jordens historia, en förhistorisk tidslinje, 9 000 kr
  Förskolebarnen vill arbeta med ett konstprojekt och har bestämt att göra en tidslinje över jordens historia eftersom de är intresserade av bland annat dinosaurier och vulkaner. De kommer att skapa tidslinjen i tyg, gips och andra material. Måleri ingår också i projektet, bland annat sex stora gemensamma målningar samt 42 individuella, på ”riktiga” dukar och med akrylfärger. 42 barn deltar i projektet, som avslutas med vernissage på förskolan.
 • Ulvsättraskolan – Fjärilarnas liv och utveckling, 4 000 kr
  Eleverna kommer att jobba med ett fjärilsprojekt där de ska gestalta fjärilarnas utveckling genom olika konstnärliga uttryck. För att få mer kunskap om fjärilarna och deras liv gör de studiebesök på Fjärilshuset. Stipendiepengarna får även användas för inköp av specialmaterial. Projektet kommer att redovisas på skolans vårsalong i maj 2018 och kanske också på något av biblioteken.
 • Orgona förskola – Anemometern/Vindmätaren 1 750 kr
  Förskolebarnen har under flera år utforskat vindens och luftens rörelser. De har byggt små anemometrar/vindmätare men också arbetat med estetiska uttryck för att tolka vind och luft. På så sätt väcktes en önskan om att tillsammans bygga en stor anemometer/vindmätare på förskolans gård och måla den i mönster och färger. Innan den byggs kommer barnen att jobba med olika mönster och färger som kan symbolisera vinden. Stipendiepengarna kommer användas för färg- och materialinköp.
 • Kvarnskolan – Stadsplanering och arkitektur, 12 000 kr
  Projektet syftar till att väcka intresse för och tankar om arkitektur. Det startar med guidade visningar på ArkDes. Därefter får eleverna möjlighet att omsätta sina idéer genom modellbyggen av städer och hus. Stipendiepengarna kommer utöver besöken på ArkDes även att användas för inköp av specialmaterial för modellbyggena. Deltagarna är elever i tre niondeklasser. Modellerna ställs ut i samband med ungkulturveckan 2018.
 • Herrestaskolan – Resor i det okända, 13 250 kr
  Ett läsprojekt som utgår från en historisk roman, där eleverna efter läsningen fortsätter att arbeta med fördjupning av innehållet, bland annat genom dramatisering av boken tillsammans med en dramapedagog. Även bild och film kan komma att knytas till projektet, som är tänkt att avslutas med ett studiebesök och en föreställning på Dramaten.
 • Herresta förskola – Du är din egen konstnär, 8 000 kr
  Projektet vill väcka nyfikenhet och lust till att skapa. Barnen får bekanta sig med olika konstnärer och deras uttryck via bilder och film på internet för att sedan själva pröva olika tekniker, färger och material. Ett guidat besök på Moderna museet ingår också. Som avslutning får alla göra en egen målning på riktig dukpannå. Projektet avslutas med vernissage på förskolan och kanske också en utställning på biblioteket.

Senast uppdaterad: 2017-12-29

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?