Gå direkt till sidans innehåll

Markanvisnings­tävling Barkarbystaden

- två kvarter vid tunnelbanan

Med tanke på den senaste tidens utveckling av covid-19 har vi efter önskemål förlängt tiden för markanvisningstävlingen till den 10 augusti. Se inbjudan nedan för ny tidplan. Välkommen att delta.

Markanvisningstävlingen pågår under perioden 18 mars - 10 augusti 2020 och avser två blivande fastigheter i Barkarbystaden etapp IV, kvarter 9 och 11.

Markanvisningstävlingen avser byggande av kontor, lokaler för centrumverksamhet, vårdverksamhet och bostäder i form av bostadsrätter eller ägandelägenheter vid tunnelbanestationen i Barkarbystaden. Här finns goda kommersiella möjligheter och bra lägen för restaurang och caféverksamhet. Kommunens mål är att få en attraktiv bebyggelse som tillför dynamik och stadsliv till den nya staden som växer fram.

Anbudsgivare kan lämna ett tävlingsförslag per kvarter men kan endast få markanvisning för ett av kvarteren eftersom Järfälla kommun vill ha olika exploatörer i området. De expoatörer som bäst uppfyller tävlings­förutsättningarna kommer att ges möjlighet att teckna markanvisningsavtal med kommunen. Markanvisningen ger exploatören ensamrätt att under en period förhandla med Järfälla kommun om att förvärva aktuell fastighet.

För fastigheterna har detaljplan för Barkarbystaden IV vunnit laga kraft 2019-07-14.

Frågor och svar

Frågor om markanvisningstävlingen kan ställas till och med kl 15, fredagen den 31 juli 2020. Svarstid på upp till en vecka kan förekomma. Under ordinarie semesterveckor kan svarstiden vara längre. 

Har du en fråga går det bra att ställa den till

Frågor och svar visar vi här nedan allteftersom de kommer in. Klicka på frågan så visas svaret.

2020-03-26 : Fråga om vårdverksamhet i kvarter 9 

Fråga: Vilken typ av vårdverksamhet ser kommunen framför sig i kvarter 9? 

Svar: Vi tänker oss någon form av familjecentral, läkarhus, vårdcentral, barn- och ungdomspsykiatri eller liknande. Anledningen till att vi har lagt in planbestämmelsen D är för att möjliggöra en större vårdcentral med provtagningsmottagning eller läkarhus, motsvarande läkarhuset vid Odenplan i Stockholm. 

2020-03-23 : Fråga om hyresrätter

Fråga: Finns det intresse för kommunen att sälja marken för hyresrättsetablering och i så fall till vilket pris? 

Svar: Nej, hyresrätter är inte aktuellt i denna markanvisningstävling. Det är bostadsrätter och/eller äganderätter som avses. 

2020-03-18 : Fråga om äldreboende

Fråga: Inkluderar markanvisningstävlingen äldreboende?

Svar: Nej, tävlingen inkluderar inte äldreboende.


Senast uppdaterad: 2020-03-18

Upp