Innehåll

Hållbart företag

Järfälla vill hjälpa dig som företagare att arbeta med hållbarhetsfrågor. Kommunen erbjuder därför stöd och hjälp inom olika områden. Att arbeta med hållbarhet ger stärkt varumärke, hållbara konkurrensfördelar och förstås minskad miljöpåverkan.

För att vi ska kunna nå de globala målen för en hållbar utveckling och även Järfälla kommuns mål är det viktigt att näringsliv, offentlig sektor och ideell sektor samverkar. Som ett steg att främja detta vill kommunen erbjuda er företagare stöd i ert hållbarhetsarbete inom områden som utbildning, energi- och klimatrådgivning och deltagande i nätverk.

Energi- och klimatrådgivning

Hur stor är ditt företags energianvändning? Många företag betalar höga energikostnader utan att vara medvetna om hur de kan minskas. Det kan finnas en stor potential i ditt företag att minska kostnaderna och samtidigt minska klimatpåverkan.

Kommunen erbjuder företag kostnadsfri rådgivning på plats. Ni får också råd om åtgärder för att komma igång med energieffektiviseringsarbetet.

Läs mer om energi- och klimatrådgivningen

Nätverk för klimatneutralitet

Järfälla kommun har signerat Viable Cities Klimatkontrakt 2030. Det innebär att kommunen vill ta ledningen i klimatomställningen med sikte på en klimatneutral stad senast år 2030. För att nå dit behöver vi utvidga samarbetet med lokala företag och organisationer i Järfälla och har därför börjat lägga grunden för ett samverkansnätverk inom hållbarhetsområdet. Är du intresserad av att delta i ett klimatnätverk riktat till företag är du välkomna att kontakta hallbarhet@jarfalla.se

Agenda 2030-mål

Kommunen kan erbjuda ditt företag hjälp att arbeta med Agenda 2030-målen. Vi kan kartlägga ert företags arbete inom området och visa hur det uppfyller/knyter an till Agenda 2030-målen samt visa hur ni kan arbeta vidare för att förbättra måluppfyllelsen.

Utbildning inom miljö och hållbarhet

Som ett stöd i ert hållbarhetsarbete erbjuder Järfälla kommun utbildning inom olika områden som Agenda 2030, klimat och energi för företag som är verksamma inom kommunen.

Stöd att söka

Det finns olika typer av stöd som ni som företag kan söka när det gäller hållbarhetsarbete. Här är några exempel:

Håll också utkik på webbplatserna för Energimyndigheten, Naturvårdverket och Vinnova där många utlysningar publiceras.

Järfälla kommuns miljödiplom

Järfälla kommuns miljödiplom är ett verktyg som hjälper dig att organisera företagets miljö­arbete. När du miljö­diplomerar ditt före­tag ger det affärs­mässiga fördelar, organisatoriska vinster och minskad negativ miljö­påverkan.

Kontakt

För mer information välkommen att kontakta hallbarhet@jarfalla.se

 

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp