2016-11-09

Järfällaandan – ett nätverk av goda krafter

Tre kvinnor sitter på en bänk och ler in i kameran.

Järfällaandan ger företag, organisationer, fastighetsägare med flera, tillgång till ett nätverk som arbetar för ett tryggare, renare och trivsammare Järfälla.

Som ytterligare ett led i arbetet för en ökad trygghet i Järfälla startar kommunen Järfällaandan, ett koncept som bygger på engagemang från i första hand företagare och föreningar, men även privatpersoner. Med samarbete på lokal nivå ökar möjligheten till ett brottsförebyggande kunskapsutbyte mellan de olika aktörerna vilket i sin tur ökar möjligheten till ett tryggare närområde.

Medlemskap i Järfällaandan är kostnadsfritt. Som privatperson kan du bli stödmedlem och visa att du stödjer det brottsförebyggande arbetet.

Bli medlem i Järfällaandan här.länk till annan webbplats

Kontakta oss!


Fredrik Persson
VD Järfälla Näringsliv AB
08-580 285 99
fredrik.persson@jarfalla.se

Niklas Paulsson
Näringslivsstrateg
070-002 33 33 niklas.paulsson@jarfalla.se

Järfälla kommun
Vasaplatsen 11, 177 80 Järfälla

Kontakta oss | Frågor & svar