2016-12-08

Hjälp i vägledning och i arbete

Järfällas nya kompetenscentrum är ett centrum med vägledning för unga och vuxna och en arbetsmarknadsenhet med möjligheter att få hjälp.

På kompetenscentrum arbetar vi med att skapa vägar in till både studier och arbete.

Arbetsmarknadsenheten

På arbetsmarknadsenheten arbetar arbetsmarknadskonsulter, arbetsterapeuter och coacher. Vi arbetar med matchning och arbetsprövning av unga och vuxna med behov av stöd och hjälp för att bli självförsörjande.

Arbetsmarknadsenheten har ett nära samarbete med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och socialförvaltningens individ- och familjeomsorg, samt kommunens näringsliv.

I verksamheten finns bland annat jobbsökargrupper och sysselsättningsverksamheter som systuga, transportservice och demonteringsverkstad m.m..

Vägledningscentrum =
Ung vägledning och Vux vägledning

Ung vägledning på vägledningscentrum vänder sig till ungdomar i åldern 16-20 år som inte har behörighet till gymnasieskola. Syftet är att de ska få godkända betyg som gör att de kan gå vidare till ett nationellt program på gymnasienivå. Vi arbetar också med uppföljningsansvar som gäller ungdomar 16-20 år och inte är inskrivna på någon skola.

Unga vuxna på gång mellan 20-24 år erbjuds samtal och individuell studie- och yrkesvägledning.

Boka tidöppnas i nytt fönster om du är intresserad av ett möte, vi finns på Mjölnarvägen 6 i Jakobsberg.

Mer information om våra introduktionsprogram.öppnas i nytt fönster

Kontakta oss!


Fredrik Persson
VD Järfälla Näringsliv AB
08-580 285 99
fredrik.persson@jarfalla.se

Niklas Paulsson
Näringslivsstrateg
070-002 33 33 niklas.paulsson@jarfalla.se

Järfälla kommun
Vasaplatsen 11, 177 80 Järfälla

Kontakta oss | Frågor & svar