2016-12-08

Hjälp i vägledning och i arbete

Järfällas nya kompetenscentrum är ett centrum med vägledning för unga och vuxna och en arbets­marknadsenhet med möjligheter att få hjälp.

På kompetenscentrum arbetar vi med att skapa vägar in till både studier och arbete.

Arbetsmarknadsenheten

På arbetsmarknadsenheten arbetar arbetsmarknads­konsulter, arbetsterapeuter och coacher. Vi arbetar med matchning och arbetsprövning av unga och vuxna med behov av stöd och hjälp för att bli självförsörjande.

Arbetsmarknadsenheten har ett nära samarbete med arbets­förmedlingen, försäkringskassan och socialförvaltningens individ- och familjeomsorg, samt kommunens näringsliv.

I verksamheten finns bland annat jobbsökargrupper och sysselsättningsverksamheter som systuga, transportservice och demonteringsverkstad med mera.

Vägledningscentrum =
Ung vägledning och Vux vägledning

Ung vägledning på vägledningscentrum vänder sig till ungdomar i åldern 16-20 år som inte har behörighet till gymnasieskola. Syftet är att de ska få godkända betyg som gör att de kan gå vidare till ett nationellt program på gymnasie­nivå. Vi arbetar också med uppföljningsansvar som gäller ungdomar 16-20 år och inte är inskrivna på någon skola.

Unga vuxna på gång mellan 20-24 år erbjuds samtal och individuell studie- och yrkesvägledning.

Boka tidöppnas i nytt fönster om du är intresserad av ett möte, vi finns på Mjölnarvägen 6 i Jakobsberg.

Mer information om våra introduktionsprogram.öppnas i nytt fönster

Kontakta oss!


Fredrik Persson
VD Järfälla Näringsliv AB
08-580 285 99
fredrik.persson@jarfalla.se

Niklas Paulsson
Näringslivsstrateg
070-002 33 33 niklas.paulsson@jarfalla.se

Järfälla kommun
Vasaplatsen 11, 177 80 Järfälla

Kontakta oss | Frågor & svar