Närings­livet i Järfälla

I Järfälla finns ett mångsidigt närings­liv och kommunen arbetar med att ständigt förbättra företags­klimatet och föra en dialog med de lokala företagen.

I Järfälla kommun finns ungefär 5 000 registrerade företag, varav 60 procent är enmansföretag och 85 procent har färre än 10 anställda. Den största arbets­givaren är kommunen med cirka 3 700 anställda. Saab, Arla Foods, IKEA, Dahl, UPS och PostNord tillhör de största företagen i Järfälla kommun. Företagstjänster och parti- och detaljhandel är de största företags­bransch­erna. Flest arbets­tillfällen finns inom handel, utbildning, vård och omsorg samt till­verkning. Järfälla förknippas ofta med handel - Barkarby handels­plats är ett av Sveriges största handels­­områden och Jakobsbergs centrum är en populär shopping­­galleria.

En av Stockholms viktigaste framtida kollektiv­trafik­punkter finns i Barkarby. Här kommer det finnas buss, fjärrtåg, tunnelbana, pendel­tåg och cykel­anslut­ning. Fram till år 2030 ska det byggas 14 000 nya bostäder och skapas 10 000 nya arbetsplatser i kommunen, främst i utbygg­nads­området Barkarbystaden.

Järfälla Näringsliv AB är Järfälla kommuns helägda näringslivsbolag. Vi är företagarens väg in till kommunen. Vårt uppdrag från kommunen är att arbeta med näringslivsservice, nyetableringar, nyföretagande och besöksnäring.

Kontakta gärna Järfälla Näringliv AB om du vill vill veta mer om näringslivet och investeringsmöjligheter i Järfälla!

Fredrik Persson
VD
08-580 285 99
fredrik.persson@jarfalla.se

Niklas Paulsson
Näringslivsstrateg
070-002 33 33
niklas.paulsson@jarfalla.se

Sara von Post
Näringslivsutvecklare
070-002 37 84
sara.von.post.k@jarfalla.se