Gå direkt till sidans innehåll

Arbets­marknads­enheten

På arbetsmarknads­enheten får du som arbets­sökande stöd av arbetsmarknads­konsulter och coacher.

Arbetsmarknads­enheten arbetar med matchning och arbets­prövning för unga och vuxna med behov av stöd och hjälp för att bli själv­för­sörjande. I verksamheten finns bland annat jobb­sökar­grupper och syssel­sättnings­verksamheter.

Arbetsmarknads­enheten hjälper också till med arbets­uppgifter till personer som beviljats ett offentligt skyddat arbete (OSA) eller andra
anställnings­former av Arbets­förmedlingen.

Målet är att öka arbets­sökandes möjligheter att bli själv­försörjande. Verksam­heten har ett nära samarbete med Arbets­förmedlingen, Försäkrings­kassan och social­förvaltningens individ- och familjeomsorg, samt kommunens näringsliv.

Kontakt

Arbetsmarknadsenheten finns på Mjölnarvägen 6, 177 41 Järfälla.

Reception har telefon 08-580 284 10 och vår kontaktperson på Arbetsmarknads­enheten är enhetschef Abbas Hamade (telefon 08-580 284 10 eller e-post Abbas.Hamade@jarfalla.se).

Senast uppdaterad: 2020-02-19

Upp