Gå direkt till sidans innehåll

Åtgärder för företag och privatpersoner med anledning av coronaviruset Covid-19

Åtgärderna gäller till den 30 september om inget nytt beslut fattas innan dess.

Förlängd betalningstid för avgifter och hyror

Järfälla kommun förlänger betalningstiden till 90 dagar på avgifter inom:

  • VA
  • sophantering
  • tillstånd och tillsyn inom markupplåtelser
  • serveringstillstånd
  • livsmedelskontroll
  • miljö- och hälsoskydd

Om ett ärende dras tillbaka sker återbetalning.

Du kan också söka anstånd för betalning av avgifter för barnomsorg och fritids. Det gör du hos kommunens servicecenter.

Generellt utom VA och avfall: Fakturor utskickade efter beslutet har 90 dagars betaltid på fakturan. För avgifter som är utskickade tidigare och inte betalda kommer inga påminnelser eller inkassokrav att skickas under tiden som beslutet gäller. Ingen kontakt behöver tas med kommunen.

VA och avfall

Gällande VA- och avfallsavgifter: för avgifter utställda efter beslutet om åtgärder med anledning av coronaviruset är det 90 dagars betaltid. För avgifter utställda före beslutet kan servicecenter ändra datum om du tar kontakt. Du får då det gamla förfallodatumet plus 90 dagar. Inga påminnelser eller inkassokrav kommer att skickas ut under tiden som beslutet gäller.

Lokalhyror

Järfälla kommun och kommunens bostadsbolag Järfällahus förlänger betalningstiden till 90 dagar på hyror för lokaler ägda av kommunen eller av bolaget. Gäller inte lägenheter.

Betaltider till leverantörer

Järfälla kommun kortar ned betaltider till leverantörer till 20 dagar för de fakturor som kommer in från och med fattat beslut. Detta gäller förutsatt att det är möjligt enligt gällande avtal. Fakturor som kommit till kommunen efter beslutet får automatiskt 20 dagar i ekonomisystemet. Du som leverantör behöver inte kontakta kommunen.

Dröjsmålsränta

Avtalen som kommunen har med leverantörer gäller fortfarande och dessa avtal säger att dröjsmålsränta betalas efter 30 dagar om kommunen betalar för sent. Kommunen har inte ändrat några avtal med leverantörer, så det går inte att debitera kommunen dröjsmålsränta redan efter 20 dagar.

Uppskjutna tillsynsbesök och förlängd tidsfrist i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt

De flesta tillsynsbesök är inte kritiska, men det finns fall där tillsyn behöver prioriteras. När det gäller tillsyn inom livsmedel är matförgiftningar, RASFF kritiska. I hälsoskyddet är det smittspridning och inom miljöskydd är det miljöbrott och olyckor. I övrigt kommer kommunen att bedriva den mesta tillsynen som skrivbordstillsyn. Verksamhetsutövarna är välkomna att kontakta kommunen via servicecenter om de undrar över något.

När det gäller tidsfrist för att åtgärda eventuella brister så kommer varje fall att hanteras enskilt i dialog mellan kommunen och verksamhetsutövaren, enligt rekommendation från Naturvårdsverket, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten.

Uteservering

Järfälla kommun gör det möjligt för caféer och restauranger att öppna sina uteserveringar omedelbart, förutsatt att Polisen beviljar ansökan.

För de caféer och restauranger som skulle vilja öppna sin uteservering tidigare än den vanliga starten den 1 april kan man ansöka om detta hos Polisen som vanligt, och kommunen kommer att prioritera att handlägga ansökan så fort som möjligt. De som redan har ett giltigt tillstånd för uteservering kan öppna omedelbart.

Ingen ytterligare debitering för tiden innan 1 april kommer att göras.

Kontakta Järfälla kommun

Företag Direkt

08-580 226 00

kontakt@jarfalla.se

Senast uppdaterad: 2020-05-20

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp