Gå direkt till sidans innehåll

Mark för exploatering i Järfälla

Järfälla erbjuder attraktiva kontors­lägen med goda kommunikationer nära Barkarby station där pendel­tågen möter den nya tunnel­banan. I Kallhäll, där E18 möter Rotebroleden, skapar vi en ny företagspark för både industri, kontor och handel. Barkarby­staden och Veddesta utgör dessutom ett av de största stads­byggnads­projekten i Europa.

Genom att anmäla dig till vårt intressentregister får du som intressent information via e-post om relevanta mark­anvisningstävlingar och liknande anbudsförfaranden.

Mark för kontor

Järfälla skapar ett helt nytt attraktivt kontorsläge i nord­västra Storstockholm vid Barkarby station där pendel­tågen möter den nya tunnel­banan. Här finns ännu möjlighet för ett antal mark­anvisningar till kommersiella fastighets­utvecklare. Mål­sättningen är att skapa en dynamisk stadsmiljö som attraherar alla typer av tjänste­företag. Aktuella investerare i kommersiella fastigheter är Atrium Ljungberg, Skanska, Serneke och Hemsö.

Kontakt:

Niklas Paulsson, Järfälla Näringsliv AB, niklas.paulsson@jarfalla.se,
Toni Chmielewski, projektchef Barkarbystaden, Toni.Chmielewski@jarfalla.se

Mark för industri och Stäkets Företagspark

I Kallhäll, där E18 möter Rotebroleden, skapar Järfälla en ny företagspark för både industri, kontor och handel. Här skapas ett 30-tal nya tomter i olika storlekar i ett mycket bra kommunikations­läge. Försäljnings­processen kommer att starta under hösten 2019.

För mer information kontakta: Niklas Paulsson, Järfälla Näringsliv AB, niklas.paulsson@jarfalla.se, eller Anne-Marie Engman Ott, exploateringsavdelningen, Anne-Marie.Engman-Ott@jarfalla.se

Ett antal utredningar kring exploateringen av Stäkets företagspark är genomförda.
Se dokument nedan:

  1. Senast ändrad: 2016-11-03 14.19 • Storlek: 1.3 MB

  2. Senast ändrad: 2016-11-03 14.19 • Storlek: 2.1 MB

  3. Senast ändrad: 2016-11-03 14.19 • Storlek: 3.2 MB

  4. Senast ändrad: 2016-11-03 14.19 • Storlek: 4.7 MB

  5. Senast ändrad: 2016-11-08 08.59 • Storlek: 18 MB

  6. PDF A3

    Senast ändrad: 2016-11-03 14.21 • Storlek: 1.2 MB

  7. Senast ändrad: 2016-11-03 14.19 • Storlek: 2.2 MB

Mark för bostäder

Järfällas befolkning ökar snabbt, i dagsläget med cirka 2 000 nya invånare per år. Från dagens cirka 75 000 invånare beräknas antalet nå 115 000 år 2030. Kommunen planerar för en produktion av minst 1 000 bostäder per år under en lång tid framöver. Barkarbystaden och Veddesta utgör tillsammans ett av de största stadsbyggnads­projekten i Europa, och här finns möjligheter för många bostadsutvecklare att medverka i utvecklingen av de cirka 230 stadskvarteren som planeras.

Utöver detta så planeras även för utveckling av fler bostäder i kommunens övriga stads­delar som Kallhäll, Viksjö och Jakobsberg.

Kontakta Toni Chmielewski projektchef Barkarbystaden, Toni.Chmielewski@jarfalla.se, eller Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör, emelie.grind@jarfalla.se

Senast uppdaterad: 2019-05-14

Upp