Gå direkt till sidans innehåll

Näringslivsstrategi

Järfällas vision är att skapa en näringslivsvänlig miljö som uppmuntrar såväl nyföretagande och nya etableringar som tillväxt och expansion inom det befintliga näringslivet. När Järfällas befolkning växer så behövs fler arbetsplatser, och för det krävs att kommunen och näringslivet gemensamt mobiliserar – för oss är näringslivet, det offentliga och den idéburna sektorn delar av en helhet, med gemensamma intressen.

I mars 2017 antog kommunfullmäktige en näringslivsstrategi för Järfälla, som sträcker sig fram till 2020. Näringslivsstrategin har tagits fram i samarbete med näringslivet, och dess syfte är att ange mål för kommunens näringslivsarbete, skapa samsyn och garantera långsiktighet och hållbarhet. Näringslivsstrategin gäller för alla kommunens verksamheter och utgår från fyra strategiska utmaningar:

  • Näringslivsservice och näringslivsutveckling
  • Destination och attraktivitet
  • Samhällsplanering och fysisk miljö
  • Kompetensförsörjning och arbetsmarknad

Varje strategisk utmaning är en högt prioriterad fråga för näringslivet i kommunen och anger inriktningen för kommunens näringslivsarbete. I skrivande stund kompletteras näringslivsstrategin med en konkret handlingsplan för att fullgöra kommunens åtaganden.

Här kan du läsa Näringslivsstrategi för Järfälla 2017-2020PDF

Senast uppdaterad: 2017-10-23

Upp