Gå direkt till sidans innehåll

Starta eget inom vård och omsorg

Järfälla kommun har infört valfrihets­system enligt Lag om valfrihets­system (LOV). Valfrihets­systemen innebär att medborgare har möjlighet att välja mellan olika leveran­törer av tjänster inom vård och omsorg. Det skapar möjligheter för privata företag och organisationer att utföra tjänster som kommunen tidigare utförde i egen regi. Det är upp till varje kommun att införa och utforma valfrihets­system enligt LOV.

Järfälla kommun införde den 1 november 2009 LOV inom följande områden  

  • Hjälp i hemmet
  • Ledsagarservice SoL (socialtjänstlagen)
  • Avlösarservice SoL (socialtjänst­lagen)
  • Ledsagarservice LSS (lag om stöd och service till vissa funktions­hindrade)
  • Avlösarservice LSS (lag om stöd och service till vissa funktions­hindrade)

Företag som vill arbeta i Järfälla kommun inom ovan nämnda områden måste ansöka om att bli godkända. Kommunen tecknar därefter avtal med alla som efter prövning godkänns som utförare.

Ansöknings­handlingar finns på avdelningen för omsorg och stöd.

Kontaktpersoner i Järfälla kommun

Chef för avdelningen för äldreomsorg och funktionsnedsättning
Anneli Lagerberg

Upphandlare
Kerstin Svensson

Alla valfrihets­system annonseras på Valfrihets­webben. Där finns alltid uppdaterad information om de valfrihetssystem som är igång i landets alla kommuner.

Länk till Valfrihets­webben

Upp