Gå direkt till sidans innehåll

Starta och driva lokal för hygienisk behand­ling

Instrument för fotvård i låda

Vissa verksamheter med hygienisk behandling ska anmälas till miljö- och bygglovs­nämnden i Järfälla innan de startar.

Syftet med anmälan är att tillsynsmyndigheten så tidigt som möjligt ska känna till den nya verksamheten och kunna lämna råd, upplysningar och ställa de krav som kan behövas ur hälsoskydds­synpunkt. Kraven kan röra ventilation, ljudnivå eller hygien.

Exempel på sådana verksamheter är:

  • Verksamheter som  inne­bär risk för blodsmitta, till exempel tatuering, fotvård, piercing, per­manent make-up  och akupunktur.
  • Badhus och bassänger.

Läs faktablad om hygien­lokalerPDF

Anmälan om lokal för hygienisk behandling eller bassängbadPDF

Anmälan om ägarbyte av hygienlokalPDF

Kontakta oss för att få reda på exakt vilka verksamheter som måste anmälas innan start.

Avgift

Kommunen har rätt att ta ut avgift för tid som läggs på tillsyn av verk­samheter med hygienisk behandling. Syftet med avgiften är att finansiera kommunens tillsynsarbete och att de som bedriver verksamhet där tillsyn behövs, ska stå för kostnaden som följer. Kommun­fullmäktige i Järfälla har fastställt en taxa som beskriver vilka avgifter som tas ut.

Taxorna för tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen bygger på själv­kostnads- och lik­ställighets­principen. Timavgiften är 1 050 kronor för verksam­heter inom miljö­balkens och strålskyddslagens område.

Miljöbalkstaxan gäller från 2018-01-01 och Strålskyddstaxan från 2019-01-01.

StrålskyddstaxanPDF

MiljöbalkstaxanPDF

Senast uppdaterad: 2019-09-09

Upp