Gå direkt till sidans innehåll

Starta förskola eller skola

Innan du startar en skola eller förskola ska du göra en an­mälan till kommunen. Anmälnings­plikten gäller för start av ny skol- eller förskole­verksamhet. Byte av lokaler eller utbyggnad ska också anmälas.

Riktlinjer för godkännande

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshemPDF

Anmäl i god tid

Anmälan ska inkomma senast sex veckor innan verksamheten startar. Skicka in både an­mälnings­blanketten och enkäten om egenkontrollen. Om anmälan görs redan på projekterings­stadiet är det lättare för verksamheten att beakta synpunkter som kan komma fram.

Läs mer i informationsbladet Etablering av skol- och förskole­verksamhet i Järfälla kommunPDF

I vissa fall ska du även göra en bygganmälan till bygglov­avdelningen. 

Avgifter

En avgift tas ut för att hand­lägga anmälan samt senare även för tillsyn av verk­sam­heten. Anmälningsavgiften och den årliga tillsyns­avgiften för skolor och för­skolor är fastställd av kommun­fullmäktige.

Syftet med avgiften är att finansiera kommunens tillsynsarbete och att de som bedriver verksamhet där tillsyn behövs, ska stå för kostnaden som följer. Kommun­fullmäktige i Järfälla har fastställt en taxa som beskriver vilka avgifter som tas ut.

Taxorna för tillsyn enligt miljöbalken bygger på själv­kostnads- och lik­ställighets­principen. Timavgiften är 1 200 kronor för verksam­heter inom miljö­balkens område. Miljöbalkstaxan gäller från 2020-01-01

MiljöbalkstaxanPDF

Relaterad information

Läs här om egenkontroll

Läs här om ventilation

UV-Skydd på förskolor - rapportPDF

Enkät - Egenkontroll för skola och förskolaPDF

Tabell över ut­rymmen med max­personal­angivelse, skolaPDF

Tabell över utrymmen med maxpersonangivelse, förskolaPDF

Senast uppdaterad: 2020-08-03

Upp