Gå direkt till sidans innehåll

Ventil­ation i skola och för­skola

Ventilations-sol i skoltak

Skolor och lokaler för barn­omsorg ska ha ett lägsta utelufts­flöde på 7 liter per person. Ett tillägg på minst 0,35 liter per sekund per m² bör dessutom göras så att hänsyn också tas till föroreningar från andra källor än människor.

Hur många personer kan vara i rummet?

Offentliga lokaler som skola och förskola ska ha en max­personangivelse med av­seende på ventilation. Max­personangivelsen ska ange antalet personer som lokalens ventilation dimensionerats för. Vid planerad och åter­kommande verksamhet längre än 30 minuter ska denna angivelse i huvudsak efterlevas. Om personalen inte känner till max­person­angivelsen ska respektive utrymme märkas upp.

Anmälan och tillsyn

Vid anmälan och tillsyn granskas bland annat lokalernas ventilation.
Rekommendationer och krav styrs av de vägledande myndigheterna Social­styrelsen, Arbets­miljöverket och Boverket.

Läs mer på sidan om egen­kontroll

Tabell för utvärdering av en lokals ventilation i för­hållande till person­belastningWord

Exempel på ifylld tabell för utvärdering av en lokals ventilationPDF

Faktablad om ventilation i skola och förskolaPDF

Senast uppdaterad: 2018-02-13

Upp