Gå direkt till sidans innehåll

Prao — för dig som arbetsgivare

De elever som nu går i grundskolans årskurs 8 är framtidens medarbetare. De kommer snart att välja gymnasie­utbildning och bestämma vad de vill arbeta med. Du som är arbetsgivare har chansen att under två veckor inspirera en elev inför framtiden. Under praon får eleven se hur det fungerar på en arbetsplats, får lära sig hur det är att arbeta och får värdefulla erfarenheter. Kanske upptäcker eleven nya intressen.

Vid frågor är du som arbetsgivare välkommnen att kontakta Järfälla kommuns praoanskaffare:

Siegfried Gudmundsson
Telefon: 08-580 229 08
E-post: prao@jarfalla.se

Vad är vinsten med prao

Genom att ta emot en praoelev får du inblick i den grupp som aldrig är representerad på arbetsplatsen men som ofta är målgruppen - ungdomar. Du har möjlighet att påverka innehåll och utformning av elevens intro­duktion till arbetslivet och har möjlighet att visa den bransch du verkar i och bidra till att vidga elevens perspektiv på vilka yrken som finns på arbetsmarknaden.

Att ta emot en praoelev

Att ta emot en praoelev innebär att välkomna en ungdom från årskurs 8 som under handledning ska få en första introduktion till och inblick i arbets­livet. Arbetsuppgifterna ska anpassas efter praoelevens ålder (13‑15 år).

För att göra praotiden lyckad för alla behöver ni på arbetsplatsen utse en person som ansvarar för eleven. Det är också bra om ni i förväg tänker igenom vilka uppgifter som praoeleven ska göra.

Senast uppdaterad: 2019-08-08

Upp