Gå direkt till sidans innehåll

Kemi­kalier

Hälften av alla miljöfarliga metaller, till exempel zink och koppar, som hamnar i våra reningsverk kommer från hushållen. Bästa sättet att undvika farliga kemikalier i hushållet är att köpa miljömärkta produkter.

Det finns tre seriösa miljömärkningar:

Bedömning av kemikalier

Kemikalieinspektionen har ett webbaserat verktyg för bedömning av kemikalier - PRIO. Du som vill påverka och arbeta förebyggande för att minska risker för människors hälsa och miljö från kemikalier kan söka i PRIO. Det kan också utgöra en kunskapskälla för de som vill lära sig mer om användning och hantering av kemikalier.

Kemikalieutsläpp

Vid en olycka med kemikalier, olja med mera har Räddningstjänsten ansvaret för akuta insatser. Därefter kan det behövas sanering av till exempel förorenade jordmassor eller vattendrag. Kommunen gör en bedömning i vilken utsträckning provtagning och sanering behöver göras.

Vid större kemikalieolyckor informeras alltid allmänheten. Om ett kemikalieutsläpp inträffar är det viktigt att Räddningstjänsten och/eller kommunen omedelbart kontaktas för att effekterna av olyckan snabbt ska kunna begränsas.

Faktablad om lagkrav för kemikalier

Lagring av kemikalier, Säkerhetsdatablad KEMI och Ren bil

Järfälla kommuns kemikalieplanPDF

Kommunfullmäktige antog en kemikalieplan i mars 2016. Syftet med den är att minska andelen potentiellt skadliga, kemiska ämnen i kommunala verksamheter. Exempel på åtgärder som finns med i planen är en ökning av andelen ekologiska livsmedel och hårdare miljökrav på fastigheter.

– Vi vet inte effekten av de kemikalier som finns runt omkring oss, framförallt inte kombinationen – den så kallade cocktaileffekten. Genom den här planen kan vi nu jobba strukturerat för att minska riskerna, säger kommunalrådet Mikael Jämtsved (MP).

Järfälla kommun går längre än gällande EU-lagstiftning i planen. Till exempel genom att fasa ut hormonstörande ämnen som barn är extra känsliga för. Barn och unga är prioriterade i planen.

– Farliga kemiska ämnen i produkter, varor och byggnader riskerar att hamna i miljön, och kan tas upp av växter, djur och människor. Järfälla kommun vill att alla ska kunna vistas i kommunen utan att drabbas av negativa miljörelaterade hälsoeffekter och arbetar därför proaktivt inom området, säger Megha Huber, projektledare för kemikalieplanen.

Järfälla kommuns kemikalieplan 2016-2024PDF

Övrigt

Räddningstjänsten

Senast uppdaterad: 2019-09-19

Upp