Gå direkt till sidans innehåll

Reklam­skyltar

För uppsättning av någon större reklam­skylt fodras bygglov. När bygglovet är god­känt skickar du en markupplåtelse­ansökan med en kopia av bygglovet till polisen. Vid upp­sättning av mindre reklam hänvisar vi till kommunens anslags­tavlor. Kommunen är re­striktiv med att ge tillstånd för reklam.

För godkännande av mark­upplåtelse tas hänsyn till trafiksäkerhet, allmän ord­ning och säkerhet. Kommunen lämnar yttrande och polisen ger tillstånd.

Otillåten reklam­skyltning

En otillåten reklamskylt på allmän mark riskeras att tas bort. Lappar och skyltar upp­satta på lyktstolpar eller på trafikmärken plockas bort. Beslagtagna skyltar förvaras under en tid. Reklam och affischer för cirkus eller vid val kräver alltid tillstånd från polisen.

Använd anslags­tavlor

Använd kommunens anslagstavlor för mindre reklam.

Läs vidare på sidan för anslagstavlor

Senast uppdaterad: 2018-10-26

Upp