Gå direkt till sidans innehåll

Ser­verings­tillstånd

För att få sälja och servera alkohol behöver du ett serverings­tillstånd. Här kan läsa om vilka regler och avgifter som gäller.

Det finns flera olika typer av serverings­tillstånd. Du kan använda samma e-tjänst för alla tillstånd.

Serverings­tillstånd för restaurang

Serverings­tillstånd för restauranger gäller tills vidare, så länge din verksamhet uppfyller lagar, krav och regler för alkohol­servering.

Vem kan söka?

Du som söker serverings­tillstånd kan vara antingen ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag som har ett organisations­nummer. Det kan också vara en för­ening eller en enskild firma.

Du ska visa att du är lämplig

Alkohollagen ställer krav på dig som söker serveringstillstånd. Du måste visa att du är lämplig att servera alkohol. Lämplig betyder bland annat att du sköter din ekonomi, inte har ett brottsligt förflutet och att du kan visa att du har till­räckliga kunskaper i alkohol­lagen. Det kontrolleras genom att du får göra ett kunskapsprov.

Tillfälligt serverings­tillstånd för slutet sällskap

Om du ska sälja och servera alkohol till ett begränsat antal personer som du känner till i förväg, behöver du serverings­tillstånd för slutna sällskap, till exempel:

  • personal­fest
  • förenings­fest
  • liknande enstaka tillfällen

Till­ståndet innebär att du får servera vin, starköl, sprit och andra jästa alkohol­drycker.

Tillståndet gäller för ett slutet sällskap, det betyder att de som kommer på festen ska vara bestämda i förväg och ha ett gemensamt intresse. Lokalen får alltså inte vara öppen för nya gäster under serveringen.Du kan få tillfälligt tillstånd vid högst tolv tillfällen per år och per lokal.

Tillfälliga serverings­tillstånd till allmänheten

Om du ska hålla ett arrange­mang dit allmänheten får komma under en begränsad tid, kanske en konsert eller en festival, så behöver du ett tillfälligt serverings­tillstånd för att få sälja och servera alkohol.

Tillfälligt serverings­tillstånd gäller vid enstaka tillfällen eller en viss period, alltså inte regel­bundet åter­kommande verksamhet. Du kan få tillfälligt tillstånd vid högst tolv tillfällen per år och per lokal.

Så söker du serveringstillstånd

Fyll i ansökningsblanketten för serveringstillstånd och skicka den till:
Järfälla kommun, Socialförvaltningen, 177 80 Järfälla.

Ansökningsblankett serveringstillståndPDF

Blankett anmälan om ändring serverings­ansvarig personalWord

Blankett ändring av personer med betydande inflytande (PBI)Word

Blankett upphörande av serverings­tillståndWord

Checklista på vad du ska bifoga ansökanPDF

Bifoga även en ritning över serveringsstället.

Tillsyn

Kommunen ansvarar till­sammans med polis­myndigheten för tillsynen av serverings­ställen i Järfälla. Tillsynen syftar bland annat till att kontrollera att till­stånds­havare i kommunen följer bestämmelserna i alkohol­lagen.

Riktlinjer

Utgångspunkten för kommunens arbete med serveringstillstånd och tillsyn finns i kommunens riktlinjer för serveringstillstånd.

Avgifter

Kommunen tar ut en ­avgift för att handlägga din ansökan. Din ansökan behandlas inte inte förrän avgiften är betald.

Avgifter för ansökan och anmälan

Ansökan och anmälan gäller för

Avgifter år 2018

Ansökan för stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, nytt tillstånd och köp av bolag

12 088

Utvidgade tillstånd/ändrad serveringsyta permaneta serveringstillstånd

3 789

Permanent utökande serveringstider

3 789

Tillfälligt utökad serveringstid 1-3 dagar till allmänheten

1 895

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten två eller flera tillfällen **

1 615

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten två eller flera tillfällen **

5 812

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, ett tillfälle

942

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, upp till sex tillfällen

1 860

Stadigvarande cateringtillstånd för slutet sällskap, nytt tillstånd

12 088

Tillfälligt cateringtillstånd till slutet sällskap, ett tillfälle

966

Anmälan om lokal vid servering av alkoholdrycker, cateringtillstånd

565

Stadigvarande serveringstillstånd för gemensam serveringsyta

12 088

Tillfälligt serveringstillstånd för gemensam serveringsyta ett tillfälle

1 320

Tillfälligt serveringstillstånd för gemensam serveringsyta två eller flera tillfällen **

5 231

Tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker till allmänheten ett tillfälle

1 320

Tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker till allmänheten två eller flera tillfällen **

5 231

Anmälan om provsmakning av alkoholdrycker till allmänheten där serveringstillstånd finns

0

Tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker till slutet sällskap ett tillfälle

917

Tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker till slutet sällskap två eller flera tillfällen

1 811

Pauservering till allmänheten två eller flera tillfällen

5 659

Avgift för kunskapsprov i alkohollagen vid högst tre tillfällen

1 164

Avgift per tillfälle

4 649

Ändring av personer med betydande inflytande, PBI mer än 50 % *

2 324

Ändring av personer med betydande inflytande, PBI mindre 50 % *

6 974

Säsongstillstånd över 1 månad upp till 6 månader

6 974


* Personer i styrelsen/bolaget som har inflytande i verksamheten

** Om evenemang avser en längre period än en månad ska det bedömas utifrån de kriterier som gäller för stadig­varande säsongs­tillstånd.

Tillsyns­avgifter 2018

Den fasta avgiften är alltid 4 337 kr. Utöver det tillkommer en rörlig avgift.​

Om­sätt­ning av alkohol (kronor)

Rörlig avgift (kronor)

Summa avgift (kronor)

0 - 100 000

0

4 337

100 001 - 500 000

6 044

10 381

500 001 - 1 000 000

8 544

12 881

1 000 000 - 4 000 000

12 088

16 425

 

Senast uppdaterad: 2018-10-17

Upp