Gå direkt till sidans innehåll

Solarium

Solarium ska anmälas enligt strålskydds­lagen.

Tillsammans med blanketten ska följande lämnas in:

  • Planritning som visar lokalens utformning med rumsfördelning/använd­ningssätt och inredning
  • Ventilationsprotokoll med tillufts- och från­luftsflöden angivna totalt, samt för respektive rum
  • Skriftligt egenkontroll­program med verksam­hets­beskrivning
  • Solarietillverkarens intyg om att solarierna överens­stämmer med kraven i svensk standard SS-EN 60335-2-27:2010

Avgift för handläggning av anmälan

Avgift tas ut enligt gällande taxa för kommunens verk­samhet inom strålskyddslagens (2018:396) område.

StrålskyddstaxanPDF

Egenkontroll

Alla som driver verksamhet är enligt strålskyddslagen skyldiga att kontrollera sin verk­samhet genom egenkontroll.

Egenkontroll är ett verktyg för att kontrollera verksamheten och för att se till att verksamhetens personal har de kunskaper som behövs om det som gäller enligt strålskyddslagen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Senast uppdaterad: 2019-09-09

Upp