Gå direkt till sidans innehåll

Tillsyn enligt miljö­balken och livs­medelslagen

Miljö- och bygglovs­nämnden ansvarar för tillsyn enligt ett antal lagar inom Järfälla kommun. De lagar som reglerar tillsynen är främst miljö­balken och livs­medelslagen.

Tillsyn enligt miljö­balken

En stor del av tillsynen riktas mot det som kallas miljöfarlig verksamhet. Det innebär till exempel tillsyn mot bensin­stationer, biltvätthallar, verk­städer, mejerier, vattenverk, stenkrossar och annan störande bygg­verksamhet, skolor/förskolor samt alla typer av anläggningar för transport. Förutom tillsyn över miljöfarlig verksamhet ingår också tillsyn över andra som hanterar kemikalier och tillsyn över avfallshantering.
Miljöbalken reglerar även inomhus- och hygienfrågor.

Läs om att starta och driva miljö­farlig verk­samhet

Läs mer om miljöbalken på Naturvårds­verkets webbplats

Tillsyn enligt livs­medels­lagen

Livsmedels­inspektörerna utför tillsyns­kontroller mot verksam­heter som hanterar livsmedel till exempel restauranger, gatu­kök och affärer. Hygienen och rutinerna kontrolleras. I tillsynen ingår bland annat att registrera livsmedels­anläggningar i samband med att de tas i bruk.

Läs mer om livs­medels­lagen på Livsmedels­verkets webbplats

Avgift för tillsyn

Vid de allra flesta tillsyns­ärenden tas det ut en avgift, som betalas av den som tillsynen gäller.

Senast uppdaterad: 2019-03-12

Upp