Gå direkt till sidans innehåll

Att lämna anbud

Järfälla kommuns upp­handlingar pub­liceras i TendSign där upphandlings­dokument kan hämtas. Att lämna anbud till offentlig sektor kan ibland upplevas som komplicerat. Här finns därför några förtydliganden och tips till er som vill lämna anbud.

Kommunen arbetar aktivt för att få en så stor och varierad leverantörs­marknad som möjligt och strävar efter att ha en öppen dialog med våra leveran­törer och anbuds­givare. Det är många form­aliteter som måste vara avklarade när anbuds­lämnare ska lämna anbud till en offentlig mynd­ighet. 

Kommunen använder det elektroniska upphandlings­systemet TendSign. Systemet är webbaserat och användas för att tillhandahålla upphandlingsdokument, svara på frågor, ta in anbud och meddela tilldelnings­beslut.

Som anbudsgivare kan man alltid vända sig till system­leverantören (som anges i samband med upphand­lingen) för hjälp med inloggning.

Om upphandlingsdokument tillhandahålls på annat sätt, är det viktigt att ändå registrera sig för att inte missa de kompletteringar och för­tydlig­anden som kan göras under anbudstiden.  

Tips vid anbuds­lämning och anbuds­ansökan

  • Gå igenom upphandlings­dokumentet noggrant i god tid. Läs även eventuella komplett­eringar samt frågor och svar som inkommit under anbudstiden.
  • Upphandlaren är kontaktperson under hela upphandlings­processen, och endast skriftliga svar i TendSign är bindande.
  • Alla leverantörer får ta del av uppkomna frågor.
  • Fråga om något är oklart eller känns fel, ju tidigare i processen desto bättre. Kommunen kan göra förtydliganden eller justera upphandlingsdokumentet under anbudstiden.
  • Kontrollera alla viktiga datum.
  • Utforma ert anbud enligt anvisningarna i upphandlings­dokumentet.
  • Bifoga de dokument, intyg och bilagor som efterfrågas till anbudet.
  • Notera de krav som vi ställer i upphandlingsdokumentet och se till att ni uppfyller dem — även om kraven inte känns relevanta för er.
  • Följ instruktionerna som ges i upphandlingsdokumentet, annars kan ditt anbud bli förkastat.
  • Se till att anbudet registreras i TendSign.

Vägledning genom hela upphandlings­processen

Upphandlings­myndig­hetens webbplats

Upphandlings­enheten

Kerstin Svensson
Upphandlingschef
08-580 285 11
kerstin.m.svensson@jarfalla.se

Helena Ekström
Upphandlare
08-580 285 96
helena.ekstrom@jarfalla.se
Upphandlingsområde: Kommunstyrelseförvaltningen samt kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen

Åsa Landin
Upphandlare fastighet
08-580 245 11
asa.landin@jarfalla.se
Upphandlingsområde: Fastighet

Adem Mohammed
Entreprenadupphandlare
08-580 285 16
adem.mohammed@jarfalla.se
Upphandlingsområde: Samhällsbyggnadsavdelningen samt projektavdelningen

Riikka Lindahl Hannonen
Upphandlare
08-580 226 07
riikka.lindahl.hannonen@jarfalla.se
Upphandlingsområde: Socialförvaltningen

Christian Ahl
Upphandlare
08-580 226 47
christian.ahl@jarfalla.se
Upphandlingsområde: Barn- och ungdomsförvaltningen samt kompetensförvaltningen

Johan Ekengren
Konsult upphandling
johan.ekengren.k@jarfalla.se
Upphandlingsområde: Fastighet

Stefan Ejderfjäll
Entreprenadupphandlare
stefan.ejderfjall@jarfalla.se
Upphandlingsområde: Bygg- och miljöförvaltningen samt projektavdelningen

Ida Bohman
Miljöstrateg
08-580 227 92
ida.bohman@jarfalla.se

E-handel

Ruslana Kyrnychuk
E-handelshandläggare
ruslana.kyrnychuk.k@jarfalla.se

Sara Strandberg (föräldraledig)
E-handelsansvarig
08-580 285 31
sara.strandberg@jarfalla.se

Senast uppdaterad: 2020-05-29

Upp