Gå direkt till sidans innehåll

Utman­ings­rätt

Utmaningsför­farandet innebär att den som anser sig kunna driva en viss verksamhet billigare och/eller bättre än kommunen kan "utmana" kommunen genom att lämna in en begäran om detta. Därefter beslutar kommunen om huru­vida konkurrens­för­farande genom upp­handling ska ske.

Syftet med utmanings­för­farandet är att låta pröva verksamheter som bedrivs av kommunen, såväl kostnads- som kvalitets­mässigt. Tanken är att anställda och företag kan bidra till att utforma nya och bättre sätt att utföra kommunal verksamhet på. Med kommunal verksamhet avses sådan verksamhet som kommunen driver med egen anställd personal.

För mer information

KonkurrenspolicyPDF

Riktlinjer för konkurrens­förfarandePDF

Upp