Innehåll

Rapportera din drivmedels­försäljning och förbrukning av organiska lösningsmedel

Järfälla kommun samlar varje år in uppgifter om utsläpp till luft inom kommunen. Det innebär att du som driver en verksamhet där utsläpp av ämnen till luft förekommer behöver rapportera uppgifter.

Om rapporteringen

Rapporteringen omfattar exempelvis dig som driver en energianläggning med förbränning, en lackeringsverksamhet eller tryckeri där det förbrukas organiska lösningsmedel men också du som säljer drivmedel inom Järfälla kommun.

Uppgifter ska lämnas till miljö- och bygglovsnämnden Järfälla kommun senast den 31 april varje år.

Miljö- och bygglovsnämnden samlar varje år in uppgifter om drivmedelsförsäljning samt förbrukning av organiska lösningsmedel. Informationen som kommer in skickas till Stockholms Luft- och Bulleranalys och utgör viktig grund för regional och nationell statistik.

Sammanställda uppgifter skickas till miljö- och bygglovsnämnden på miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se

Uppgifter som ska lämnas in

Drivmedel

Du som säljer drivmedel ska varje år skicka in med följande uppgifter:

  • Mängden såld bensin (m3)

Organiska lösningsmedel

Du som i din verksamhet förbrukar organiska lösningsmedel (Lättflyktiga organiska föreningar) ska årligen skicka in följande uppgifter:

  • Förbrukad mängd organiska lösningsmedel

Förbränningsanläggning

Du som har en stor eller medelstor förbränningsanläggning ska varje år skicka in följande uppgifter:

  • Förbrukad mängd eldningsolja (m3)
  • Utsläppt mängd CO2
  • SOx (SO2, SO3)
  • NOx

nationella emissionsdatabasen och Stockholms Luft- och Bulleranalys kan du själv gå in och se tidigare års statistik över utsläpp till luft i ditt eget eller andra områden.

Kontakta oss på miljö- och hälsoskyddsavdelningen

08-580 285 00

miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp