Innehåll

Catering

Matkärl i kök på restaurang i Barkarbystaden.

Att starta catering ger såväl nybörjare som etablerade restauranger möjligheter att utöka sin verksamhet. Här finns information om vilka tillstånd och regler du behöver ta hänsyn till när du vill starta en cateringverksamhet.

Tillstånd och regler

Bygga, ändra och riva

Här ser du vilka åtgärder som kräver en ansökan om bygglov eller om du behöver göra en anmälan, ansöka om rivningslov eller söka marklov.

Bygga nytt, ändra eller riva

Matavfall

Vad ska du göra med matavfallet? Läs våra regler för hur olika typer av avfall hanteras.

Regler för olika typer av avfall

Fettavskiljare

Fett som släpps ut i avloppet i samband med matlagning och diskning skapar problem med igen­sättningar och stopp i ledningsnätet. Se våra riktlinjer för hantering av fett och krav på fett­av­skiljare för livs­medels­verksamheter.

Fettavskiljare för livsmedelsverksamhet

Försäljning av alkohol

För att få sälja och servera alkohol behöver du ett serverings­tillstånd. Här kan läsa om vilka regler och avgifter som gäller.

Försäljning av alkohol

Försäljning av folköl

Om du vill börja sälja och servera folköl ska du anmäla det till kommunen.

Försäljning av folköl

Hantering av livsmedel

Det är livsmedelsföretaget, det vill säga restaurangen, caféet, butiken eller gatuköket, som ansvarar för att det kunden äter och dricker är säkert och håller den kvalitet som utlovas. Läs om livsmedelshantering.

Hantering av livsmedel

Om du ska servera mat behöver du göra en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet hos avdelningen för miljö- och hälsoskydd, minst två veckor före förskolans start.

E-tjänst - anmälan om registrering av livsmedel

Syltar och vepor

Om du vill sätta upp en permanent större reklamskylt eller vepa, fristående eller på fasad, krävs bygglov. Kom ihåg att stämma av med hyresvärden eller fastighetsägaren innan du ansöker.

Skyltar: reklamskyltar och vepor

Om du vill sätta upp en skylt där marken är allmän plats måste du söka tillstånd från polisen.

Skyltar: varuskyltning och gatupratare

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp