Innehåll

Fastighetsägare

Som fastighetsägare har man många olika ansvarsområden som kräver regelbunden tillsyn. Det gäller oavsett om du är privat eller kommunal fastighetsägare eller är företrädare för en bostadsrättsförening.

Tillstånd och regler

Användning av offentlig mark

Ska du använda all­män offentlig mark behöver du söka tillstånd hos polisen.

Användning av offentlig mark

Hantering av avfall

Vad ska du göra med bygg- och rivningsavfall? Läs våra regler för hur olika typer av avfall hanteras.

Avfall

Bygga, ändra och riva

Här ser du vilka åtgärder som kräver en ansökan om bygglov eller om du behöver göra en anmälan, ansöka om rivningslov eller söka marklov.

Bygga nytt, ändra eller riva

Riktvärden för buller

Vissa arbeten kan orsaka bullerstörningar. Se våra riktvärden för byggbuller.

Buller

Djurverksamhet

För djurverksamhet med nötkreatur, häst, get, får eller svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är säll­skapsdjur samt orm krävs tillstånd enligt de lokala hälsoskydds­föreskrifterna.

Djurverksamhet

Hantering av köldmedier

Köld­medier är miljöfarliga växthus­gaser som kan finnas i din kyl, frys och luft­konditionerings- eller värme­pumps­anläggning. Du som äger eller bedriver en yrkesmässig verksamhet och har en köldmedie­anläggning måste följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Köldmedia

Installation av oljecisterner

Som fastighetsägare eller verksamhets­utövare är du skyldig att informera miljö- och bygglovsnämnden innan installation av cisterner.

Oljecisterner

Radon

Gasen radon är farlig för hälsan och fastighetsägare skyldiga att se till att halterna inte överstiger rikt­värdet. Läs om vad som gäller kring radon i Järfälla.

Radon

Miljöfarlig verksamhet

Beroende på hur stor på­verkan en verksamhet har på miljön ställs olika krav enligt miljöbalken. Vissa behöver söka tillstånd eller anmäla sin verksamhet i god tid innan start.

Starta och driva miljöfarlig verksamhet (egenkontroll enligt miljöbalken)

Skyltar och vepor

Om du vill sätta upp en permanent större reklamskylt eller vepa, fristående eller på fasad, krävs bygglov. Kom ihåg att stämma av med hyresvärden eller fastighetsägaren innan du ansöker.

Skyltar: reklamskyltar och vepor

Om du vill sätta upp en skylt där marken är allmän plats måste du söka tillstånd från polisen.

Skyltar: varuskyltning och gatupratare

Temperatur inomhus

Vilka bestämmelser gäller för temperaturen i din fastighet? Vi guidar dig.

Temperatur inomhus

Miljöbalkstaxa Pdf, 302.6 kB.

Anmäl utsläpp eller förorening

Om din verksamhet finns inom Östra Mälarens vattenskyddsområde gäller särskilda skyddsföreskrifter. Du är skyldig att känna till de krav som ställs inom vattenskyddsområdet.

Läs om vilka delar av Järfälla som berörs av vattenskyddsområdet samt gällande vattenskyddsföreskrifter på Stockholm Vatten och Avlopps webbplats

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp