Innehåll

Driva hemtjänst

Om du vill starta privat hemtjänst eller redan är utförare av hemtjänst inom Järfällas valfrihetssystem finns det en del information som kan vara viktig att känna till. Här har vi samlat information om vilka kommunala regler och tillstånd som kan gäller för hemtjänst.

Sedan lagen om valfrihetssystem infördes har många nya vårdföretag etablerats. Allt fler vård- och omsorgstjänster utförs av privata aktörer på uppdrag av kommuner och landsting. Det är en bransch där stora förändringar sker och därför är det viktigt att vara uppmärksam på nya krav och lagändringar.

Du behöver inte tillstånd från kommunen för att bedriva hemtjänst, utan från inspektionen för vård och omsorg, IVO. Men det finns andra tillstånd och regler som du kan behöva ha kontakt med Järfälla om ifall du driver ett hemtjänstföretag.

Starta och driva eget inom vård och omsorg

Tillstånd och regler

Matavfall

Vad ska du göra med matavfallet? Läs våra regler för hur olika typer av avfall hanteras.

Regler för olika typer av avfall

Krav på fett­av­skiljare för livs­medels­verksam­heter

Alla verksamheter som hanterar fett ska ha en typgodkänd fettavskiljare installerad som samlar upp det fett som följer med tvätt- och diskvatten.

Vilka krav som gäller finner du i våra riktlinjer för fett­avskiljare Pdf, 200.4 kB.

Krav på livsmedel eller utrustning

Köld­medier är miljöfarliga växthus­gaser som kan finnas i din kyl, frys och luft­konditionerings- eller värme­pumps­anläggning. Du som äger eller bedriver en yrkesmässig verksamhet och har en köldmedie­anläggning måste följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Läs mer om hantering av köldmedier

Om du ska servera mat behöver du göra en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet hos avdelningen för miljö- och hälsoskydd, minst två veckor före förskolans start.

E-tjänst - anmälan om registrering av livsmedel

Bygga, ändra och riva

Här ser du vilka åtgärder som kräver en ansökan om bygglov eller om du behöver göra en anmälan, ansöka om rivningslov eller söka marklov.

Bygga nytt, ändra eller riva

Skyltar och vepor

Om du vill sätta upp en permanent större reklamskylt eller vepa, fristående eller på fasad, krävs bygglov. Kom ihåg att stämma av med hyresvärden eller fastighetsägaren innan du ansöker.

Skyltar: reklamskyltar och

Om du vill sätta upp en skylt där marken är allmän plats måste du söka tillstånd från polisen.

Skyltar: varuskyltning och gatupratare

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp