Innehåll

Kafé

Fika på café i Viksjö centrum.

Vad gäller för dig som vill öppna ett kafé? Som ägare av ett kafé är du skyldig att följa de regler och krav som ställs på dig som livsmedelsföretagare. Här finns information som riktar sig till dig som vill starta eller redan driver ett kafé.

Tillstånd och regler

Användning av offentlig mark

Vill du sälja varor utanför ditt kafé behöver du ansöka till kommunen om markupplåtelse.

Användning av offentlig mark

Hantering av avfall

Vad ska du göra med matavfallet? Läs våra regler för hur olika typer av avfall hanteras.

Avfall

Riktvärden för buller

På både uteplatser och inomhus vill vi inte störas av buller. Se våra riktvärden för buller.

Buller

Bygga, ändra och riva

Här ser du vilka åtgärder som kräver en ansökan om bygglov eller om du behöver göra en anmälan, ansöka om rivningslov eller söka marklov.

Bygga nytt, ändra eller riva

Försäljning av folköl

Om du vill börja sälja och servera folköl ska du anmäla det till kommunen.

Försäljning av folköl

Försäljning av tobak

Om du vill sälja tobak ska du ansöka om det hos kommunen innan du kan börja sälja.

Försäljning av tobak

Hantering av köldmedier

Köld­medier är miljöfarliga växthus­gaser som kan finnas i din kyl, frys och luft­konditionerings- eller värme­pumps­anläggning. Du som äger eller bedriver en yrkesmässig verksamhet och har en köldmedie­anläggning måste följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Köldmedia

Hantering av livsmedel

Det är livsmedelsföretaget, det vill säga restaurangen, caféet, butiken eller gatuköket, som ansvarar för att det kunden äter och dricker är säkert och håller den kvalitet som utlovas. Läs om livsmedelshantering.

Hantering av livsmedel

Om du ska servera mat behöver du göra en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet hos avdelningen för miljö- och hälsoskydd, minst två veckor före förskolans start.

E-tjänst - anmälan om registrering av livsmedel

Skyltar och vepor

Om du vill sätta upp en permanent större reklamskylt eller vepa, fristående eller på fasad, krävs bygglov. Kom ihåg att stämma av med hyresvärden eller fastighetsägaren innan du ansöker.

Skyltar: reklamskyltar och vepor

Om du vill sätta upp en skylt där marken är allmän plats måste du söka tillstånd från polisen.

Skyltar: varuskyltning och gatupratare

Uteservering

Vill du ha en uteservering utanför ditt kafé? I så fall behöver du söka tillstånd hos både polisen och markägaren.

Uteservering

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp