Innehåll

Livsmedelsproducent

Livsmedelsbranschen är Sveriges tredje största industri. Som livsmedelsproducent har du en viktig uppgift att hantera livsmedel på ett säkert sätt.

Som livsmedelsproducent är huvudverksamheten tillverkning av livsmedel, ofta för vidareförsäljning till butik eller restaurang. När din verksamhet förpackar varor finns ett ansvar att märka livsmedlen på rätt sätt. Korrekt information på förpackningar och hygien vid tillverkning är de främsta ansvarsområdena för dig som producent.

Tillstånd och regler

Bygga, ändra och riva

Här ser du vilka åtgärder som kräver en ansökan om bygglov eller om du behöver göra en anmälan, ansöka om rivningslov eller söka marklov.

Bygga nytt, ändra eller riva

Om du ska servera mat behöver du göra en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet hos avdelningen för miljö- och hälsoskydd, minst två veckor före förskolans start. Det gäller även om du anlitar ett cateringföretag.

E-tjänst - anmälan om registrering av livsmedel

Skyltar och vepor

Om du vill sätta upp en permanent större reklamskylt eller vepa, fristående eller på fasad, krävs bygglov. Kom ihåg att stämma av med hyresvärden eller fastighetsägaren innan du ansöker.

Skyltar: reklamskyltar och vepor

Om du vill sätta upp en skylt där marken är allmän plats måste du söka tillstånd från polisen.

Skyltar: varuskyltning och gatupratare

Hantering av köldmedier

Köld­medier är miljöfarliga växthus­gaser som kan finnas i din kyl, frys och luft­konditionerings- eller värme­pumps­anläggning. Du som äger eller bedriver en yrkesmässig verksamhet och har en köldmedie­anläggning måste följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Köldmedia

Tillsyn enligt miljöbalken

En stor del av tillsynen riktas mot det som kallas miljöfarlig verksamhet. Det innebär till exempel tillsyn mot bensin­stationer, biltvätthallar, verk­städer, mejerier, vattenverk, stenkrossar och annan störande bygg­verksamhet, skolor/förskolor samt alla typer av anläggningar för transport.

Info om tillsyn

Miljöbalkstaxa Pdf, 302.6 kB.

Anmäl utsläpp eller förorening

Om din verksamhet finns inom Östra Mälarens vattenskyddsområde gäller särskilda skyddsföreskrifter. Du är skyldig att känna till de krav som ställs inom vattenskyddsområdet.

Läs om vilka delar av Järfälla som berörs av vattenskyddsområdet samt gällande vattenskyddsföreskrifter på Stockholm Vatten och Avlopps webbplats

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp